btkBugün Yeni Şafak gazetesinde çıkan haber kapsamında Serbest Telekom İşletmecileri’nin kapatılması üstüne bir haber yaptım ve Türkiye’de çok büyük bir kitle habere yakın ilgi gösterdi.

BTK konuyla ilgili dakikalar önce bir açıklama yaptı. Açıklamayı nokta ve virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşıyorum:

Bazı basın-yayın organlarında tüm Sabit Telefon Hizmeti (STH) işletmecilerinin yetkilendirmelerinin iptal edileceği yönünde haberler yer almıştır. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa dayanılarak hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY) ve ilgili diğer mevzuata istinaden, elektronik haberleşme sektöründe faaliyet göstermek isteyen şirketler hizmet türüne göre “bildirim” veya “kullanım hakkı” verilmesi ile Kurumumuzca yetkilendirilmektedir.

EHSİYY’ye istinaden hazırlanan Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri belgesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmış olup STH sunmak isteyen şirketler yalnızca kullanım hakkı verilmesi ile yetkilendirilebilecektir. Söz konusu değişiklik Kurumumuz internet sayfasında da yayımlanmıştır. Ayrıca yetkilendirme başvurularına ilişkin olarak EHSİYY’de bazı değişiklikler yapılması hususuna karar verilerek bahse konu değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Yönetmelik değişikliğinin yayımını müteakip Kurumumuz internet sayfasında da gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bu çerçevede, mevzuata uygun bir şekilde faaliyet gösteren/gösterecek işletmecilerin yetkilerinin iptal edilmesi söz konusu değildir.

Bu açıklamadan çıkan sonuçları TKNLJ formatında sizlerle paylaşıyorum yine:

  • BTK konuyla ilgili yeni kurallar belirlenecek, bunu da Başbakan’a sunup Resmi Gazete’de yayınlatacaklar
  • Bu yeni kuralların ne olduğunu bilememekle beraber buna uymayanlar yine kapatılma riskiyle karşı karşıya kalacak
  • Bize gelen bilgilere bakılacak olunursa küçük işletmecilerin dinlenmesi çok kolay olmuyormuş. TİB de bundan son derece rahatsızmış. Bu bakış açısıyla küçük işletmeciler kapanma riskini daha yüksek taşıyor.
  • Küçük işletmeciler dediğimizde 290 küsur işletmecinin 250’den fazlası bu tanıma giriyor. Yani Yüzde 80’ler mertebesinde işletmecinin kapatılması söz konusu olabilir
  • Şimdiye kadar herşey güllük gülistanlıktı da Şimdi mi akla geldi bunları kapatmak… Bunu herkesin vicdanına bırakıyorum
  • Bu bakış açısıyla Yeni Şafak haberi kesinlikle doğrudur. Bu da bizim kesinlikle korkmamızı gerektiriyor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.