İnternet ve Genişbant

ucuncu ceyrek genis bant

  • 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2015 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 46,7 milyonu aştı.

ucuncu ceyrek baglanti

  • 2015 yılının üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 5,4 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etti. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise 17,4 olarak gerçekleşti.
  • Benim fiberde anlamadığım ilk şey, Turkcell Superonline yaptığı her açıklamada bağlantılarının tamamına yakınının FTTH, yani Fiber to the Home olduğu söyleniyor. Ancak FTTH abone sayısı Superonline’ın fiber abone sayısından küçük görünüyor. Ya BTK’nın söylediklerinde bir hata var ya da Superonline’ın. Bunu yetkililere sorup bir yazı konusu yapacağım…
  • Fiberde anlamadığım ikinci konu ise Türk Telekom toplam fiberin yüzde 80’ine sahip. Ama aone oranında yüzde 50’nin altında. Bunun sebebini daha önce de sordum ama kimse doyurucu bir cevap veremiyor. Sormaya devam edeceğim…
  • 2015 yılı üçüncü çeyrekte xDSL abone sayısı 6,9 milyonu, fiber abone sayısı ise 1,6 milyona yaklaştı.
  • Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre yüzde 2,2 oranında artarak 596.056’ya çıktı.
  • 2015 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1,244 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
  • Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin genişbant pazarındaki payı 2015 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 14,8 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %60,8 seviyesine indi. Bunun yanında 6,9 milyonu geçen xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %19,6 seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %6,5 olurken fiberin pazar payı %17,4 olarak gerçekleşti.

oecd baglanti

  • Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %11,9 iken OECD geneli penetrasyon oranı %28,2’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %48,3 iken OECD geneli için bu oran %81,3’dür.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.