Diğer Hizmetler

  • 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla alternatif işletmecilerin toplam fiber uzunluğu 55.393 km’dir. Türk Telekom’un ise 205.944 km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 124.226 km’si omurga, kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır.
  • Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 287,4 milyon TL seviyesindedir.
  • Türksat’ın 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı 1.156.133 olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı 759.341 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan 36.353 Türksat abonesi bulunmaktadır.
  • Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 2015 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla 12.009 aboneye uydu yer istasyonlarıyla hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 95,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Uydu Platform hizmet grubundan “İmzalanan Abonelik Sözleşmesi ile Hizmet Alan Kullanıcı Sayısı” 2015 yılı üçüncü çeyreği için toplam 4.726.125’tir. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler ise yaklaşık 380 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı 2.777 ve kullanıcı sayısı 95.981 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı üçüncü çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.