2011 ilk çeyrek BTK raporu – 4

  • Üç operatör için SMS sayıları son üç ayda 4.5 milyar adet artarken MMS sayıları 6 milyara yakın düştü. SMS artışının tamamına yakınını Turkcell gerçekleştirmiş
  • Son üç ayda şirketlerin toplam mobil geliri 50 milyon TL kadar düşmüş.
  • Mobil işletmecilerin gelirleri seste yüzde 2 civarında azalırken datada aynı şekilde yüzde 2 civarında artmış.
  • Gelirdeki kendi içindeki yüzdede seste en az paya sahip Vodafone, SMS’te ise en yüksek paya sahip. Turkcell yine aynı kategoride SMS’te en düşük orana sahip ama data ve katma değerli hizmetler alanındaki getirilere bakıldığında yüzde 14 gibi dev bir paya sahip.
  • Mart ayı itibarıyla Turkcell’in abone başı ortalama geliri 19.7, Avea’nın 19.5, Vodafone’un ise 19.3. Turkcell ve Vodafone bu ortalama geliri Ocak’tan bu yana 2 liraya yakın artırmış.
  • Ortalama konuşma sürelerinde Turkcell şubattan marta 30 dakikalık bir artış gerçekleştirerek 206 dakikaya gelmiş olsa da Avea 319 dakikayla birinci, Vodafone ise 295 dakikayla ikinci sırada…
  • Bu çeyrekten itibaren 118’li rehberlik servisi de ölçülmeye başlandı. Bu alanda BN Telekom’un içinde 11880’li hatları yüzde 64 ile pazarın tartışmasız lideri
  • Türk Telekom’un AssisTT hatları 11818 yüzde 27 ile ikinci sırada