444 karmaşası giderek büyüyor

Tüketiciler Birliği cümle içinde 444’lü numaraları kullandı, o günden bugüne ortalık bir türlü durulmadı. Önce Türk Telekom açıklama geçti sonra BTK.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK), 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin son dönemde işletmeciler tarafından ücretlendirme uygulamalarında yapılan bazı değişikliklerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun  düzenleyici işlemleriyle ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, bu kapsamda tüketiciler tarafından işletmeci ve tarife tercihi yapılırken, 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin mevcut ücretlendirme uygulamalarının da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

BTK’dan yapılan yazılı açıklamada, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun ”Tarifelerin Düzenlenmesi” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca işletmecilerin, uygulayacakları tarifeleri ilgili mevzuat ve BTK düzenlemelerine aykırı olmayacak şekilde serbestçe belirleyebildikleri hatırlatıldı.

Mobil işletmecilerin BTK ile imzaladıkları imtiyaz sözleşmelerinin ilgili hükümleri kapsamında BTK tarafından belirli aralıklarla belirlenen ”Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi (Azami Tarife Çizelgesi)”nde yer alan ilgili azami sınıra aykırı olmamak şartıyla tarifelerini ve tarifelere ilişkin uygulama esaslarını serbestçe belirleyebildikleri kaydedildi. Bu çerçevede bilgi ve danışma hizmetlerine doğru yapılan aramalar için uygulanacak ücretlerin tespiti ve bazı abonelik paketleri kapsamında sunulan toplu kullanım dakikaları kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunun işletmecilerin takdirine bağlı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

”Bu kapsamda, işletmeciler tarafından benimsenen mevcut uygulamalar incelendiğinde işletmecilerin bazı her yöne tarifelerinde 444’lü numaralara doğru yapılan aramaları paket dakikaları dahilinde değerlendirmekte olduğu ve söz konusu aramalar için ayrıca ücretlendirme yapmadığı, diğer bazı tarifelerde ise bahse konu aramaların paket kapsamından hariç tutulduğu, dolayısıyla mezkur aramalar için uygun gördükleri bir ücret üzerinden ücretlendirme yaptıkları görülmektedir. Öte yandan, mobil işletmeciler 444’lü numaralara doğru şebekelerinde başlatılan çağrıların sonlandırılması hizmeti karşılığında toptan seviyede Türk
Telekom A.Ş’ye vergiler hariç 4,76 Kr/dk ücret ödemekte olup, tüketicilerden tahsil edilen perakende ücretin geri kalan kısmı, diğer faaliyet giderleri ile söz konusu hizmetin sunumundan elde edilen karı yansıtmaktadır. Bu itibarla, bahse konu tercihin ve 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin son dönemde işletmeciler tarafından ücretlendirme uygulamalarında yapılan bazı değişikliklerin Kurulumuz düzenleyici işlemleri ile ilişkilendirilmesi mümkün değildir. Bu kapsamda, tüketiciler tarafından işletmeci ve tarife tercihi yapılırken, 444’lü numaralara doğru yapılan aramalara ilişkin mevcut ücretlendirme uygulamalarının da dikkate alınması gerekmektedir.”

Açıklamada, mobil işletmecilerin 444’lü numaralara doğru şebekelerinde başlatılan çağrıların sonlandırılması hizmeti karşılığında toptan seviyede Türk Telekom A.Ş’ye vergiler hariç ödenikleri 4,76 Kr/dk ücretin, 444’lü numaralara doğru aramalar için StandartHatt abonelerinden alınan perakende ücretin yüzde 72’sine karşılık geldiği bildirildi.