5G beklendiği gibi yürümedi

5G geniş kitlelere Nisan 2019’da sunulmaya başladığı halde, onu ticarileştiren telekomünikasyon işlemcileri açısından verimliliği hala bazı soruları beraberinde getiriyor. 2021 Haziran sonu itibarıyla küresel çapta hizmette olan 147 şebekenin ancak yüzde 14 kadarı toplam abonelerin yüzde 10’unda penetrasyon sağlamış durumda. Bu yüzde 10’luk oran; telekom operatörlerinin, cep telefonlarından kaynaklanan gelirlerinde 5G’nin pozitif etkisini görmelerine yol açabilen kritik eşik.

17 milyon abonesi olan Güney Kore en yüksek penetrasyon oranına sahip. 5G abonesinin Haziran 2021 itibarıyla 318 milyonu aştığı Çin’de ise bu sayı ülkenin toplam mobil bağlantı sayısının yüzde 11 kadarı. Bu arada mobil hizmetlerin gelirleri de 2021 yılının ilk ve ikinci üç aylık dönemlerinde sırasıyla yüzde 4,7 ve 3,7 oranlarında artmış görünüyor. Bu düzeyler, 2018’den bu yana hiç kaydedilmemişti.

Güney Kore ve Çin dışında, 24 ülkenin daha 2021 yılı sonuna değin yüzde 10’luk penetrasyon eşiğine varması bekleniyor. 37 ülkenin 2022 yılında ve 100’den fazlasının da 2026 yılında söz konusu eşiği aşacağı düşünülüyor.

2021 yılı ikinci üç aylık döneminde Çin, Güney Kore, Japon ve Amerikalı operatörler, dünya 5G piyasasının yüzde 93’ünü kontrol ediyor. Bu dönem itibarıyla dünyada mevcut 400 milyon 5G abonesinin yüzde 82 kadarı Asya’da; bunların da yüzde 87’si de Çin’de bulunuyor. Dünyanın Asya dışındaki piyasalarından yüzde 5’lik penetrasyon oranını aşan ülkeleri yalnızca ABD, Finlandiya ve İrlanda.

Aslında 5G henüz emekleme döneminde; teknolojik ve ticari potansiyeli henüz tam anlamıyla görülebilmiş değil. Onun da benimsenmesi, tıpkı 4G gibi, esas olarak arza bağlı yürüyor. Arza uygun talep ise endüstri tarafından yaratılmak durumunda. Nitekim Çinli ve Güney Koreli telekom işlemcileri kanıtlıyorlar ki, 5G’yi tüketicinin önüne koyduğunuz takdirde arkadan talep ve gelir artışı da geliyor.