ABD’nin dijital ekonomisinin hacmi 13,1 trilyon dolar

Çin Bilgi ve Telekomükasyon Teknolojileri Akademisi tarafından dün yayınlanan rapora göre, 2019 yılında dijital ekonomi bakımından ABD dünyada ilk sırada, Çin ikinci sırada yer aldı. 

2020 Çin Uluslararası Bilgi ve Telekomünikasyon Teknolojileri Fuarı (PT Expo China) sırasında yayınlanan raporda, dünyadaki 47 ekonominin dijital ekonomi tahminleri açıklandı. 2017 yılında 47 ekonominin dijital ekonomi miktarı bir önceki yıla göre 5,4 aratarak 31,8 trilyon dolara ulaştı. Bu artış aynı dönemde dünyanın gayri safi yurtiçi hasıla miktarının artışını 3,1 puan aştı. 

2019 yılında ABD 13,1 trilyon dolar miktarıyla dünyada ilk sırada yer alırken, Çin 5,2 trilyon dolarla ABD’yi izledi. Almanya, Japonya ve İngiltere ise üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı. 5 ülkenin dijital ekonomi miktarı dünya toplamının yüzde 78,1’ini oluşturdu. 

Dijital ekonominin geliştirilmesi, ekonomik toparlanmayı teşvik eden esas unsurlardan biri olarak kabul ediliyor.