Akıllı Köy + Akıllı Köylü = Zengin Köylü + Ucuz Yiyecek + Tasarruf

Bu ülke ne yaparsak yapalım bir tarım ülkesi. Tamam teknoloji ile ilgili adımlar atılsın diye kasıyoruz kendimizi. Ama bu, bizim genetik gerçekliklerimizi değiştirmiyor. O zaman ne yapmak lazım? Teknoloji ve tarımı tek bir potada eriterek ileri doğru atılacak doğru adımları hedeflemeliyiz…

Vodafone bu konuda benim şimdiye dek gördüğüm en iyi pilot çalışmalardan birini gerçekleştirdi. Aydın’da Kasaplar Köyü’nü hedef aldı.

Toplam 298 dönüm araziye yayılan Vodafone Akıllı Köy projesi için 88.400 metrekarelik bitkisel üretim alanı, üst kullanım hakkıyla birlikte 25 yıllığına Koçarlı Belediyesi’nden kiralandı. Diğer yandan, 26.000 m2’lik mera alanı, Aydın Valiliği, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Kasaplar Köyü halkı tarafından 5+5 yıllığına ıslahı ve bakımı karşılığı proje kullanımına verildi. Vodafone Akıllı Köy için 10 yılda yaklaşık 23 milyon TL’lik yatırım yapılma taahhüdü verildi.

Altyapı çalışmalarına 2015 yılında başlanan Vodafone Akıllı Köy’de, modern meyvecilik alanı, tül altı sebzecilik alanı, modern sera uygulamaları, açık tarla sebze ve yem bitkisi yetiştiriciliği, meyve ve sebze işleme deposu, soğuk hava tesisi, toplu sağım ve süt soğutma sistemi, modern mera (otlak) alanı gibi tarım teknolojisinin uygulanacağı alanlar ile birlikte izleme ve takip merkezi, su ve gübre yönetim merkezi, hayvan besleme ve yönetim merkezi, çiftçi karar destek merkezi, yenilenebilir enerji çözüm merkezi, toprak yaprak analiz laboratuvarları, deneyim atölyeleri, eğitim merkezleri, sosyal yaşam ve spor tesisleri gibi bölümler olacak. Vodafone Akıllı Köy’de kurulacak bu modelin domino etkisiyle tüm Anadolu’ya yayılarak Türkiye’deki 38 bin köy ve kırsal yerleşkeye ulaşması hedefleniyor.

Bizim her köyün verimliliğinde yüzde 50’lere varacak bir artırım sağlamamız çevre ülkeler üstünde etkinliğimizi de artırır, ülke enflasyonunu anlamsızca körükleyen gıda harcamalarını da azaltır.

Bunun ilk örneklerinden biri sulama alanında karşımıza çıktı.

Vodafone ve TABİT işbirliğiyle çiftçilerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olma hedefiyle Aydın’ın Kasaplar Köyü’nde hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’de yeni bir işbirliğine daha imza atıldı. 1965 yılında kurulduğu günden bu yana akıllı sulama çözümleriyle tüm dünyadaki tarımsal üreticilerin daha az kaynak kullanarak daha fazla verim almalarına yardımcı olan Netafim, küçük üreticilerin verim ve kârlılığını artırmak için onları ileri teknolojiye sahip sulama ve kontrol sistemleriyle tanıştırdı.

Ülkemizde biz ne kadar su tasarrufu yaparsak yapalım, gerçek hayatta bunun gerçekliği yok. Çünkü toplam su kullanımımızın yüzde 74’ü tarımsal sulamada kullanılıyor. Özellikle aile çiftçiliği yapılan kırsal alanlarda çoğunlukla geleneksel sulama yöntemleri kullanılmaya devam ediyor. Yanlış sulama rejimleriyle kaybedilen su sizin sifondan yapacağınız tasarrufu gözle görünmez hale getiriyor.

Bunun yanında bitkinin ve toprağın ihtiyacından fazla suyun kullanıldığı geleneksel yöntemler hem bitkisel üretime zarar veriyor hem de su rezervlerini tüketiyor. Netafim işte bu noktada devreye giriyor.

Vodafone Akıllı Köy’deki IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamaları Netafim’in sunacağı sulama otomasyon sistemlerini de destekleyecek. Buna göre merkezi bir sunucu ile iletilen ve sulama sistemleri üzerindeki alıcının Vodafone SIM kartı tarafından aldığı sinyaller sulama otomasyonunu meteorolojik veriler de dikkate alınarak aktifleştiriyor ve böylece bitkinin en doğru zamanda ve en doğru miktarda suyla buluşmasını sağlıyor.

Vodafone Akıllı Köy’de her çiftçinin ve ürünün ihtiyacına yönelik basınç ayarlı ve ayarsız damla sulama boruları, otomatik filtrasyon sistemleri, monitörleme, otomasyon, otomatik gübreleme ve uzaktan kontrol sistemleri bulunuyor.

Üretimin damla sulama ve kontrol sistemleriyle desteklenmesi sayesinde, su ve zaman kullanımından kaynaklı maliyet tasarrufunun yanı sıra mahsulde de kayda değer bir verimlilik artışı gözlendi. Böylece, tarımsal üretimi daha kolay ve verimli hale getirmek mümkün oldu ve 30 bin marul üretmeyi başardılar. Ürünlerini yerel ve ulusal zincir marketlerde satışa sunan kadın çiftçiler, günde 2 saatlik bir çalışmayla ilk hasattan yaklaşık 25 bin TL’lik ek gelir elde etti.