Altimo ve Telia Sonera’dan Turkcell açıklaması

Altimo ve Telia Sonera gece yarısı Turkcell hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altimo Başkan Yardımcısı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Alexey Khudyakov şunları söyledi: “Yönetim Kurulu Başkanı Colin Williams, Çukurova direktörleriyle birlikte hareket ederek yine bu isteğe muhalefet etti. Colin Williams, sadece Çukurova’nın ve kendisinin çıkarlarını gözeterek Turkcell’in diğer hissedarlarının haklarını hiçe saymaktadır. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanının ve Çukurova direktörlerinin Türk yasalarını ihlal eden daha önceki eylemlerinin tekrarlandığına bir kez daha şahit olduk. Yönetim kurulu toplantısı öncesinde Turkcell’in azınlık hissedarı olarak TeliaSonera, bir sonraki Turkcell Genel Kurulunda, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanının değiştirilmesi konusunu bu toplantıda tekrar dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Colin Williams, Çukurova direktörleriyle birlikte hareket ederek yine bu isteğe muhalefet etti. Sayın Williams’ın TeliaSonera’nın söz konusu önerisinin önünü tıkamasına gerekçe olarak gösterebileceği yasal bir neden bulunmadığı gibi, kendisi hissedarlara bu tavrının nedenlerini açıklayamamaktadır. Colin Williams, sadece Çukurova’nın ve kendisinin çıkarlarını
gözeterek, Turkcell’in diğer hissedarlarının haklarını hiçe saymaktadır. Bu durum, kendisinin tarafsız olmadığının ve bağımsız bir yöneticiden beklenen şekilde hareket etmediğinin kanıtıdır. Şirketimizin bir azınlık hissedarınca yönetim kurulundaki direktörlerden
bir tanesinin değiştirilmesine ilişkin maddenin şirketimizin genel kurul toplantısının gündeminde yer alması talebi defalarca reddedilmiştir. Aynı ihlal, 21 Nisan 2011’de düzenlenen yıllık genel kurul toplantısında, yönetim kurulu başkanının geçmişteki yönetim kurullarında dile getirdiği ifadeleriyle çelişecek biçimde, aynı azınlık hissedar tarafından genel kurul toplantısının gündemine eklenmesi istenen bir maddeyi eklemeyi reddetmesiyle de ortaya çıkmıştı. Bugün aynı senaryonun kendini tekrar ettiğini görüyoruz. Aynı 3 direktör, bir kararın verilmesine engel olarak azınlık hissedarlarını haklarını kullanma olanağından kaba bir biçimde mahrum etmektedirler.

TeliaSonera Başkan Yardımcısı Cecilia Edstrom, şu bilgiyi verdi: “Yönetim kurulu bir süredir kilitlenmiş durumdadır, ancak hissedar haklarının korunması zorunludur. Dolayısıyla yeni bir genel kurul toplantısı yapmak amacıyla İstanbul Ticaret Mahkemesine dilekçe sunduk. Tüm standart gündem maddelerine ek olarak, Colin J. Williams’ın tamamen bağımsız ve tarafsız bir yönetim kurulu üyesi ile değiştirilmesi hususunu ele alacağız. Bu gerçekleştirildiğinde, SPK ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Kurumunun talepleri doğrultusunda, bağımsız üyelerin artırılması konusuna odaklanacağız.”