Site icon T K N L J

Amerika’nın Yarıdan Fazlası Akıllı Telefon Kullanıyor

Cep telefonları artık geçmişte kalmışa benziyor. Artık akıllı telefonlar ve bunların özelliklerine göre dağılımı bizlerin kullanım alışkanlıklarımızı belirliyor. Tuş büyüklükleri, kapaklı olup olmaması gibi kriterler artık önemini tamamen yitirdi. Bunun en büyük örneği Amerika’da yapılan bir araltırmayla ortaya çıktı.

Nielsen’in rakamlarına göre Amerika’da mobil telefon kullanan kişilerin %50.4’ü akıllı telefonları kullanıyor. Bundan sadece beş ay önce Aralık 2011’de bu oran %47.8 idi.

Araştırmada ayrıca kullanımın işletim sistemlerine göre dağılımı da ortaya çıktı. Buna göre 2012’nin ilk çeyreğinde Anrdoid kullanan kişilerin oranı %48 olarak belirlendi. iOS kullanıcıları toplam pastanın %32’sini alırken Blackberry %11’lik yer aldı. Windows Mobile OS %4.1 iken Windows Phone’lar %1.7 de kaldı.

Exit mobile version