Artık çalışır durumda bir reklam konseyimiz var

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Reklam Konseyi, ilk toplantısını Ankara’da gerçekleştirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın açılışını yaptığı toplantıya Reklam Kurulu üyeleri, reklam sektörüyle ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çeşitli meslek örgütleri ile tüketici üst kuruluşları katıldı. Sezai Uçarmak her yıl düzenli olarak toplanacak Reklam Konseyi’nde alınan kararların hassasiyetle takip edileceğini ve uygulamaya geçiş konusunda gerekli çabanın sarf edileceğini ifade etti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Reklam Konseyi’nin oluşturulma amacını “Reklam ve pazarlama iletişimi alanlarına ilişkin çağdaş ve uluslararası gelişmeleri ve yargı kararlarını izleyerek, bu alanlarda düzenleme ve denetim işlevinin geliştirilmesi ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak” olarak açıklarken, Konsey’in genel yapısı hakkında da bilgi verdi.

Konseyin gündeminde öne çıkan başlıklar arasında Türkiye ve dünyadaki reklam yatırımları ile dijital reklamcılıkla ilgili fırsatlar ve sorunlar yer aldı.

Pura: “Sürdürülebilir medya ekosistemi için güç birliği şart”

Konsey toplantısında Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura reklam sektörünün dünya ve Türkiye’deki gelişimine dikkat çekti. Dünya genelinde reklam sektörünün ekonominin hareket gücü kabul edildiğini ifade ederek, “Dünya cirosu 571 milyar dolar ve bir önceki yıla oranla büyüme yaklaşık %6,9 iken ülkemizde toplam ciro 1,6 milyar dolar (8,2 milyar TL), büyüme oranı da %2,9 seviyesinde. Örneğin İsveç’de sektör büyüklüğü 3,8 milyar dolar, Almanya’da 19,9 milyar dolar. Durum böyleyken, güç birliği esastır. Sürdürülebilir bir medya ekosistemi için yapılması gerekenlerin başında güçlü bir beraberliğin sağlanması geliyor” dedi.

İkiler: “Reklam ekonomiyi büyütür”

Konseyde konuşan Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, “Bir ülke markaları kadar zengindir” stratejisi ile marka ekonomisinin önemini anlatmak için ciddi çalışmalar yaptıklarını aktardı. On bir ili dolaşarak markalaşmanın önemini üreticilere ve aile şirketlerine anlattıklarını belirten İkiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Marka merdiven altı üretimle savaşır, marka tüketiciye belli kalite güvenceleri sağlar, marka kayıtlı ekonominin bir unsurudur ve vergisini veren, hesap verebilen şirketler demektir. Ülkemizde hepimizi kuşatan en büyük ihtiyaç, aktif markaların sayıca artmasını sağlamaktır. Sadece marka tescili olarak bakıldığında rakamlar ülkemizin Avrupa’da önde geldiğini gösteriyor. Oysa bağımsız araştırma şirketi verileri aktif markalar konusunda ciddi bir düşüş olduğuna işaret ediyor. Burada reklamın ekonomiyi dönüştürücü gücünün altını çizmemiz gerek. Özellikle aile şirketlerine yönelik bilinçlendirme çalışmaları ve reklam destekleri gerek ülke ekonomisinin büyümesi gerekse tüketicinin korunması doğrultusunda çok kritik.”

Reklam politikalarının oluşturulması ile ilgili olarak; çağdaş iletişim uygulamalarını takip etmek, reklam sektörünün ve reklam denetim işlevinin geliştirilmesine yönelik araştırma ve çalışmalar yapmak, bu alanda görüş ve önerilerde bulunmak ve bu görüş ve önerileri ilgili mercilere iletmek amacıyla kurulan Reklam Konseyi’nin sektörün gelişmesi yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.