Site icon T K N L J

AYM: Bu işe BTK değil kanunlar baksın

anayasa-mahkemesiÇok acayip, ders gibi bir olay yaşandı sessiz sedasız. Şöyle bir baktım, çok az gazete konuyla ilgilenmiş. Onlar da konuyu tam olarak çözememişler. Ben size hikayeyi anlatayım. Hem eğlenin, hem öğrenin…

“Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak, bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı alaçlamaktadır. Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler sonuçunda, gelenekse yöntemlerle mümkün olmayan çok sayıda verinin toplanabilmesi; daha önce birbirinden ilişkisiz şekilde tutulan pek çok verinin merkezi olarak bir araya getirilmesi; verilerin, veri eşleştirme ve veri madenciliği gbii ileri teknolojik imkanlarla analize tabi tutmak suretiyle, veriden yehi veriler üretme kapasitesinin artması; verilere erişim ve veri transferinin kolaylaşması; kişisel verilerin ticari işletmeler için kıymetli bir varlık niteliği kazanması neticezinde, özel sektör unsurlarınca yaratılan risklerin daha yaygın ve önemli boyutlara ulaşması ve terör ve suç örgütlerinin kişisel verileri ele geçirme yönündeki faaliyetlerinin artması gibi etkenler, günümüzde kişisel verilerin en üst seviyede korunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Anayasanın 20. maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesinde, “kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir” hükmüne yer verilerek kişisel verilerin korunması hakkı anayasal güvenceye bağlanmış ve bu şekilde kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı koruma altına alınmıştır.

Bu olayın ne olduğunu ne olmadığını herkes bir şekilde anlatır size… Ben halk ağzıyla özetini geçeyim istedim. Gerisi hikaye…

Exit mobile version