Baz istasyonuna 3 ayda 500 milyon harcandı

Türkiye’nin önde gelen GSM firmaları, 2012 yılının birinci çeyreğinde 527 milyon lira yatırım yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlatılan “Mobil İşletmecilerin Altyapı ve Şebeke Paylaşımı Ülke uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler” isimli raporda sektöre ilişkin veriler ele alındı. Rapora göre; Türkiye’de 2011 yılı sonu itibariyle 49 bin 361 baz istasyonu hizmet veriyor.

Müberra Güngör, Kaya Paçacı, Atila Seçki ve Şefik Pencereci’nin hazırladığı raporda; GSM firmalarının yaptıkları yatırımlarda ayrıntılı şekilde yer aldı. Rapora göre; 2002’de toplam 15 bin 318 baz istasyonunun faaliyet gösterdiği Türkiye’de bu sayı 2005’te 21 bin 469’a 2009 yılında 37 bin 477’ye ve son olarak 2011’de de 49 bin 361’e yükselmiş. Mevcut baz istasyonlarının 23 bin 95’i kule tipi, 26 bin 266’sı da bina tipi olarak hizmet veriyor. Bu istasyonlara bağlı olarak da 620 bin 838 TRX (anten yönlendirme sayısı) cihazı da faaliyet gösteriyor.

Raporda; baz istasyonu sayılarında sürekli bir artış eğilimi görüldüğü belirtildi. Altyapı unsurlarının işletmeciler tarafından paylaşılmasıyla bir tarafta maliyetlerde azalma sağlarken diğer taraftan da kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve çevresel negatif etkilerin asgariye indirilmesinin de sağlandığı vurgulandı.

Raporda, mobil işletmeciler arasında paylaşım konusu da değerlendirildi. Raporda; yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite yaratılması amacıyla işletmecilerin paylaşıma yönlendiği belirtildi. Raporda; sektörün giderek gelişmesi, tüketiciler tarafından beklenen hizmet çeşitliliğinin artması ve kaynakların kıt olması nedeniyle altyapı paylaşımının bugün daha büyük bir gereklilik olarak ortaya çıktığı dile getirildi.