“Bize gelince dil pabuç”

ottBTK Başkanı Tayfun Acarer, GSM şirketlerinin, Over The Top (OTT) sağlayıcıları vasıtasıyla gelen hizmetlerin yol açtığı maliyet artışına ilişkin eleştirilene sert yanıt verdi. Operatörlerin bu konuyu ‘ yurt dışında gerçekleştirilen platformlara yansıtmadıklarım ve sadece Türkiye’de “konuştuklarım” belirterek, “Dubai’deki toplantıda ana gündem maddelerinden bir tanesi bu konuydu. Niye orada susuyorsunuz da sadece burada taleplerinizi regülatörlerden dile getiriyorsunuz” dedi. Acarer, mobil operatörlerin regülatör kurumlardan beklentilerinin olmasını olumlu karşıladıklannı belirterek “Ancak adaletli bir sistemin tesisi için uluslararası arenada da çalışmalar gerekiyor. Türk mobil operatörler uluslararası birçok çatı kuruluşa üye. Alt yapı harcamalan ve ücretsiz kullanımla ilgili haksızlığı o platformlarda dile getirmeliler” dedi.

Avea CEO’su Erkan Akdemir, pazarda mobil tarafındaki seste azalan bir grafik görüleceğini, mobil internet trafiğindeki ciddi artışın devam edeceğini söyledi. İnternet üzerinden video gibi içerikleri sunan OTT sağlayıcıların vasıtasıyla gelen hizmetlerin operatörler tarafında ciddi maliyet artışına yol açan, fakat gelirlere yansımayan bir yapısı olduğunu savunan Akdemir, “Trafik yönetimi yeni yapıda zorunlu hale geliyor ve şebeke tarafsızlığının mutlak anlamda kabulünün önümüzdeki dönemde sektörde ciddi manada bir tahribata yol açacağım düşünüyorum” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkam Serpil Timuray ise 4G hazırlıklarının başlaması gerektiğini belirterek, “2023 vizyonunda bilişim ve iletişim teknolojileri pazarı için alınan 160 milyar dolarlık projeksiyon ve hedef sadece bu sektörün gelişmesi için değü aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli” dedi. Serpil Timuray, dünyada bu sektörde en yüksek verginin Türkiye’de olduğunu savundu.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv de teknolojide çok süratli bir değişimin yaşandığını dile getirerek, “Öyle bir yere geldik ki sadece fiyat rekabeti değil rekabeti inovasyona taşımalıyız. Müşterilerimize nasıl daha fazla odaklanırız, değer oluştururuz, ona taşımalıyız diye düşünüyorum” dedi.

Türk Telekom Genel Müdürü Tahsin Yılmaz ise BTK ve düzenleyici kurumlara seslenerek “Son dönemde Türk Telekom’un sabit altyapısının paylaşıma açılmasıyla ilgili bir karar alındı. Biz bu kararı olumsuz bulmuyoruz. Bu konuda düzenleyici kurumla işbirliği içerisinde olacağız ama mobil dünyada da Türkiye’de bence benzer şekilde bir kararın hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi gerekiyor. Çünkü buradaki amaç aslında rekabeti biraz daha kolaylaştırmak, sektöre sonradan giren şirketlere bazı kolaylıklar sağlamak” çağrısında bulundu.

Bu noktada habere bir yorum girmek gerekiyor. Bu konuşmanın yapıldığı toplantı 4 operatörün tepe yöneticilerinin toplu olarak durduğu bir alan. BTK başkanı Acarer onların dördünü bulunca vermiş odunu bellerine… Sözleri yenilir yutulur gibi değil. Tam olarak başlıkta söylediğimizi söylüyor: Bize gelince dil pabuç, dıyarı çıkınca süt dökmüş kedi gibisiniz… Ki bu söyledikleri hemen cevap bulmuş ve akabinde konuşan genel müdürler ya evet haklısınız aslında filan deyivermiş…

OTT konusunda Google ve benzerlerine karşı bir süredir devletimiz nezdinde sürdürülen bir savaş var. Bizim internetimizden yediklerini onların burnundan getirmek istiyoruz. Onlardan internet altyapı parası alacağız diye olmadık şeyler söylemeye hazırlanıyoruz. Devletin olmadık şeyler söylemesine alışığız ama devlet kendine suç ortakları yaratmak, şirketleri de bu garabetin içine çekmek istiyor. Şimdiye kadar bu konuda konuşmayan şirketlerin ilerleyen zamanlarındaki tutumu, şu anda devlete ne kadar ihtiyaçları olduğunu gösterecek.

4 CEO’nun söyledikleri geleceği anlatmış aslında bize… Yine de biraz daha bekleyelim.