Blogspot’un içine ekstra “R” konması suçtur

İnternet Teknoloji Derneği (INETD) kapalı blogların açılmasını geciktirdikleri iddiasıyla ilgili kurumlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Dernek tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Ligtv yayınlarının izinsiz yayınlayan şirketlerin engelleme kararını kaldıran savcılık kararında aşikar olan bir harf hatası nedeniyle binlerce blog sahibi ve Google hizmetlerini (maps.google.com gibi) kullanan milyonlarca internet kullanıcısı ve binlerce şirketin bu hizmetlere erişiminin engellendiği ifade edildi.

Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14 Ocak 2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararı ile Blogspot.com dahil 4O’ı aşkın alan adı ve 60’ı aşkın IP’ye erişimi engelleme kararı verildiğinin” anlatıldığı dilekçede ”Karar IP temelli verildiği için, sadece blogspot.com da bloğu olan yurttaşlarımız değil, blogspot.com ve çeşitli Google hizmetlerini kullanan binlerce şirketimiz ve milyonlarca yurttaşımız etkilenmiştir” dendi.

Söz konusu kararla, şikayete konu olan suçla ilgisiz blog sahibi çeşitli şirketlerin, haksız yere cezalandırıldıkları ve suç unsuru içeriği barındıran blogların artık var olmadığı gerekçesiyle pek çok itirazın yapıldığının belirtildiği dilekçede, derneğin de hem kendi bloğu http://inetd-tr.blogspot.com adresi nedeniyle hem de üyeleri ve tüm kullanıcılar adına karara itiraz ettiği ifade edildi.

Kararın 14 Mart 2011 tarihinde kaldırıldığının anımsatıldığı dilekçede, şunlar kaydedildi: ”Karar, o gün ve ertesi gün basında ve internet haber sitelerinde kararın bir kısmının görüntüsü de verilerek yayınlanmıştır. Karar yazılırken, blogspot.com adresi yanlışlıkla blogsport.com olarak yazılmışsa, açıkça daha önce erişime engelleme kararı verilen blogsport.com’a ait IP’lerin açılması belirtilmiştir. Maalesef, UYAP’in varlığına rağmen kararın tebliği klasik yollardan yapılmış; Savcılık kararının uygulanması gecikmiştir.

Türk Telekom ve birçok servis sağlayıcı, kararda Blogspot’a ait IP’ler üzerinde yasağın kaldırılması yazıldığı ve karardaki alan adı farklılığının aşikar olduğu halde, kararı uygulamamış, ve bu konuda ne mahkemeye, ne kamuoyuna, ne de müşterilerine bilgi verme gereğini duymamıştır. Kanımızca, iyi niyetten uzak ve sorumsuz, ticari ahlaka aykırı davranarak milyonlarca yurttaşımızın ve binlerce şirketin mağdur olmasına neden olmuşlardır. 14.01.2010 kararı ‘adı geçen sitelere servis sağlayıcıların içerik sağlayıcıya verdiği hizmeti durdurması yoluyla, erişimin engellenmesi’ şeklinde olmasına rağmen, içerik sağlayıcısına yer sağlama hizmetini değil, kullanıcıların erişimini engellemiştir. Bir başka deyişle, mahkeme kararını, yetki aşımı yaparak, yorumlayarak uygulamamıştır. Öte yandan, basit bir harf hatasını bahane ederek milyonlarca kişinin anayasal haklarını çiğnemekten kaçınmamıştır. Bugün, İnternet erişimi, iletişim, bilgi edinme, öğrenme, iş yapma, eğlence ve kendini geliştirme evrensel haklarını kapsamaktadır. Görev ihmali nedeniyle milyonlarca internet kullanıcısını ve binlerce şirketin hizmeti aksamış, iş ve zaman kaybına sebep olmuştur.”