BTK 2010 3. Çeyrek Raporu – 1

BTK, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin belirli periyotlarla göndermiş oldukları verileri esas alarak bu raporu hazırlıyor. Bu raporda 2010 yılı üçüncü üç aylık dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir. Biz de birbirinden ilginç notları sizlerin dikkatinize sunmaya çalışacağız:

  • Türkiye’de 106 adet internet servis sağlayıcı, 93 adet sabit telefon hizmeti veren şirket var.
  • İşletmecilerin BTK’ya verdikleri rakamlar göz önünde bulundurulduğunda; 3 GSM operatörü ve Türk Telekom’un gelirlerinin toplamının son beş senede giderek arttığı göze çarpıyor. Rakamlar bu sene sonunda çok büyük bir değişiklik olmazsa yine artış olacağını gösteriyor.
  • 2007 yılına kadar yıllık satış gelirlerinde lider olan TT, bu ünvanını 2007 yılından itibaren Turkcell’e kaptırmış. Rakamlar bu sene de bu geleneğin bozulmayacağını gösteriyor.
  • Bu yıl Vodafone dışındaki operatörler yatay bir seyir izlerken bu şirket üçüncü çeyreği oldukça hızlı geçirmiş gözüküyor.
  • Geçtiğimiz 5 yılın karlılık oranlarına bakıldığında şirketlerin dalgalı bir seyir izlediği göze çarpıyor.
  • Avea ve Vodafone’un düzenli artan satış gelirleri karlılığa yansımıyor: Örneğin 2008 – 2009 yılları arasında Vodafone’un gelirleri 100 milyon düşmüş ancak zararı 800 milyonun üstünde artmış. Avea’nın satışı aynı dönemde 450 milyon TL’ye yakın artarken zararı 700 milyon TL’nin üstünde artmış. Bu seneki rakamlar da bu gidişatı doğrular nitelikte mi olacak BTK raporlarından göreceğiz.