BTK 2010 3. Çeyrek Raporu – 3

Eleman alımları ve istihdam telekom sektörünün, dolayısıyla Türkiye’nin en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Bu yüzden de BTK raporlarında uzun ve önemli bir yeri var. Rakamlara geçilecek olunursa:

  • 2003 yılında 66.059 olan telekomünikasyon sektörü çalışan sayısı 35.585’e düşmüş,
  • Düşüşteki en önemli etken, Türk Telekom’un 61.219 çalışandan 25.700’e düşmüş olmasında yatıyor.
  • 2009 dördüncü çeyrekten 2010 üçüncü çeyreğe kadar TT 1.830 çalışanını azaltmış.
  • Mobil sektörün toplamına bakıldığında 2003 yılında 4.840 olan çalışan sayısı 2010 üçüncü çeyreğinde 7.130’a çıktı