BTK 2010 yılı raporunu yayımladı – 2

BTK 2010 raporundaki en ilginç noktalardan biri de trafik rakamları. Bu konuyu derinlemesine incelemek gerekirse:

Türk Telekom, dolayısıyla sabit hat sektörü 2010 yılında yaklaşık 300 milyon dakika kaybetmiş. Önceki senelerde yaşanan 3 – 5 milyar dakikanın üstündeki düşüşler göz önünde bulundurulduğunda Türk Telekom düşüşünü oldukça yavaşlatmış görünüyor.

Buna karşın mobil sektör geçen senenin üstüne neredeyse Türk Telekom’un toplam dakikaları kadar bir fark koymuş. Geçen seneye kıyaslayacak olursak mobil sektör dakikalarını yüzde 16 artırmış.

Mobil sektör 2010 yılının haziranından itibaren 33 milyar dakikanın üstüne çıkmış ve tarihi bir artış yaşamış. Türk Telekom iki ve dördüncü çeyrekte göreli bir artış yaşamış olsa da geçen seneki (örneğin birinci çeyrek) artışlarının gerisinde kalmış.

Sabitten sabiti aramak 2009 yılında toplam konuşma pazarının yüzde 19’unun üstündeyken bu rakam son iki çeyrektir yüzde 13’ün altında seyrediyor.

Sabit aramaların trafiğine bakıldığında sabitten mobilin aranması yıllık 3 milyar dakikanın altına düşmüş gözüküyor. Buna karşın mobilden sabitin aranması halen 8 milyar dakikanın üstünde.

Rakamların da gösterdiğine bakacak olursak mobil görüşme trafiğini artıran unsur mobil telefonlardan mobil telefonların aranması…