BTK Gezinti hizmetine 1 milyon 575 bin TL ceza kesti

bigstockphoto_Internet_Security_98254Çıktığı günden bu yana halkın yoğun tepkisi ve şikayetlerine konu olan TTnet’in Gezinti hizmetine BTK’dan ceza geldi. Kullanıcıların istekleri dışında vereeği reklamlardan bağımsız bir biçimde kullanım alışkanlıklarını takip ettiği yönünde eleştirilen hizmet, TTnet’in daha etkin bir biçimde reklam gösterebilmesi için kurulduğu dile getirilen hizmet, özellikle hukukçuların ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini toplamıştı.

Normalde online reklam kuruluşları, kendi site ya da portalları içinde, kullanıcıların hangi linklere tıkladığını, hangi haberlere baktıklarını inceleyerek profilleme yapıyor ve buna göre reklam gösterimlerini oluşturuyorlardı. Ancak Gezinti hizmeti, kullanıcılar hangi siteye giderse gitsin, hangi adreste gezinirse gezinsin, orada oluşan kullanım alışkanlıklarını raporluyor ve buna göre bir reklam gösterim yelpazesi oluşturuyordu.

Kullanıcılar bu sisteme istekleri dışında sokulduklarını, sistemden dışarı çıkamadıklarını dile etirmişler, bu yüzden de konuyu BTK da dahil olmak üzere ilgili kurumların değerlendirmesine taşımışlardı.

BTK ceza kararını şu şekilde açıkladı:

14/12/2012 tarihli ve 2012/DK-14/623 sayılı Kurul Kararı gereğince; kullanıcılardan Gezinti hizmeti aracılığıyla alınan onay ile kişisel verilerin işlenmesi hususuna ilişkin olarak TTNet AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; 06/02/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik’in “Telekomünikasyonun Gizliliği” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan; “Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlar haricinde, haberleşmeye taraf olanların tamamının izni olmaksızın, telekomünikasyonun üçüncü şahıs tarafından dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması, kesilmesi veya gözetimi yasaktır…” hükmüne aykırı olarak, 2012 yılı içerisinde Gezinti hizmetine ilişkin olarak talep etmeyen kullanıcıların da Gezinti kapsamına alınmasına sebebiyet veren onay alma sürecinin uygulanması nedeniyle TTNet AŞ hakkında, Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları İle Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan; “a) İşletmecinin, tüketici haklarına ilişkin kurum düzenlemeleri ve Yetki belgesinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi, tüketiciye yanlış veya yanıltıcı bilgi vermesi,” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 32’nci maddesi hükmü çerçevesinde, 2011 yılı net satışlarının (3.150.975.726,02) %0,05 (onbinde beş) i oranında idari para cezası uygulanması hususuna karar verilmiştir.