BTK uzun süredir sessiz sedasız yürütmekte olduğu kararı kamuoyuyla paylaştı. Kişinin bilgisi dışında mobil telefon işletmeci bayileri tarafından kişi adına aktive edilen ve kamuoyunda “açık hat” olarak bilinen hatlara ilişkin Kurul Kararının ve Abonelik Kayıtlarının Güncellenmesi ve Son Kullanıcıların Aboneliğinin Gerçekleştirilmesi İşlemine İlişkin Usul ve Esaslar’ın gereklerinin yerine getirilip getirilmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma çalışmaları kapsamında şu cezalar çıktı:

Şirketlere tebliğ edilmiş olmasına rağmen, abonelerin isimlerine kayıtlı “aktif ön-ödemeli bireysel hat” sayısını öğrenme imkânına ilişkin uygulamanın Kurul Kararının tebliği tarihinden altı ay sonra tamamlanmış olması suretiyle söz konusu Kurul Kararı hükmünün gerektiği gibi ve zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle 2010 yılı net satış tutarının onbinde ikisi oranında idari para cezası uygulandı. Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’ne göre herhangi bir abonelik sözleşmesi imzalanmadan ve kimlik fotokopisi alınmadan hat verilmesi nedeniyle 2010 yılı net satış tutarının onbinde ikisi oranında idari para cezası uygulandı. Abonelere abonelik sözleşmesinin bir nüshasının verilmemesi nedeniyle 2010 yılı net satış tutarının onbinde ikisi oranında idari para cezası uygulandı. Abonelik kayıtlarının tam, doğru ve güncel bilgilerden oluşması gerekirken, bu hükme aykırı olarak çok sayıda aboneye ilişkin T.C. Kimlik Numarası bilgilerinde yanlışlık bulunması nedeniyle 2010 yılı net satış tutarının onbinde ikisi oranında idari para cezası uygulandı. Abonelik sözleşmelerini muhafaza etme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle 2010 yılı net satış tutarının onbinde ikisi oranında idari para cezası uygulandı.

Toplamda cezalar ciro büyüklükleri yüzünden Turkcell’in 8 milyon 172 bin, Avea’nın 2 milyon 497 bin ve Vodafone’un 2 milyon 404 bin TL oldu.