BTK “soruşturma phorm”u oluşturdu

kisisel bilgiPhorm konusunda yazdık çizdik. Biraz gecikmeli de olsa BTK bu konuda harekete geçti. Soruşturma başlattı. Geçtiği hareketin boyutlarını ve sebeplerini birlikte inceleyelim ki gelecekte bu konuda konuşmak isteyen herkese altlık olsun…

Bizim birinci günden beri dile getirdiğimiz eksik bilgilendirme hususu ne yazık ki pahalıya patladı. Phorm konusunda ilk kez TTnet yetkilileriyle konuştuğumuzda keşke bunun ne olduğunu ne olmadığını, nereye tıklayacağımızı söyleseydiniz, en azından basınla paylaşsaydınız demiştim. BTK bu dediğimizi aynen doğrular nitelikte demiş ki:

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Gezinti.com hizmeti aracılığıyla abonelerden/kullanıcılardan alınan onay sürecinde abonelerin/kullanıcıların kişisel bilgilerinin hangi kapsamda ve hangi süre ile işleneceğine ilişkin gerekli açıklamaları yapmayarak ve aboneleri/kullanıcıları eksik bilgilendirerek Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin “Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesini, Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmeliğin ‘Telekomünikasyonun Gizliliği’ başlıklı 8’inci maddesini ve aynı Yönetmeliğin “İzin ve Süre” başlıklı 9’uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında ihlal ettiği değerlendirilen TTNET AŞ hakkında soruşturma başlatılması…

Yine TTnet ve Phorm’a getirilen en önemli eleştirilerden biri de kullanıcıların istemedikleri halde bu sisteme girmeleri ve girmek için değil girmemek için aksiyon olma zorunluluklarıydı. BTK bence çok doğru bir yaklaşımla kimleri bu yöntemle içeri aldıysan HEPSİNİ kapsam dışına çıkar demiş. Doğrusu ve yakışanı budur. BTK bu tarz yaklaşımlarla gerçekten isteyen insanların böylesi sistemlere sokulmasını sağlayabilir.

BTK aldığı bu kararlarla kendi üstüne gelmekte olan büyük bir dalgayı vücut çalımıyla olduğu gibi TTnet’e yönlendirmiş oldu. BTK da benim gibi böyle şeyler asla yapılmasın demiyor. Sadece, yapacaksanız yolu ve yordamına göre yapmalısınız diyor. Bunları da detaylarıyla anlatmışlar şöyle yapın böyle yapın diye. Linkten zaten görmüş ve incelemişsinizdir… Bu karar aslında bundan sonra yapılacak olan şeyler için herkese yol gösterecektir.

Keşke böylesi şeyler kriz haline dönüşmeden BTK tarafından bu netlikte halledilebilse. Umarım bundan sonra hepimizin sesi bu kadar çığlığa dönüşmeden BTK olaylara el koyar.

Son olarak… TTnet yaptığı bu Phorm aksiyonu ile çok fazla haketmediği negatif elektriğe maruz kaldı. Bu negatif baskının geleceği uzaktan bakıldığında belliydi bence. Sadece bir gezinti.com ile bu kadar bilgi toplanması tamamen iyi niyetle yapılıyor olsa dahi çok fazla mantığımıza sığmıyordu. Ben TTnet’in iyi niyetinden hiçbir zaman şüphe etmedim. Zaten gelen eleştiriler de TTnet’e değil, itibar karnesinin çok da parlak olmadığı dile getirilen Phorm’a ve devletin gözetleme merakına yoğunlaştı.

Umarım TTnet’in bu kadar eleştiri oklarına hedef olmasına değmiştir. Umarım şirketler böylesi bir cendereye sokmazlar kendilerini bir daha…