BTK uzlaşamayan TTnet ve Turknet’i uzlaştırdı

BTK, TTnet ve TurkNet arasında yaşanan gerginliği TTnet’in uzlaştırma çağrısını kabul etti ve olayı çözdü.

TTNet; TurkNet ile arabağlantı yapılmasına ilişkin olarak yapılan görüşmelerde bir ilerleme kaydedilemedi. TTnet, TurkNet’e arabağlantı yapılmasına ilişkin ilk talebin 01.07.2010 tarihinde yaptı. TurkNet TTnet’e detaylı bir inceleme sonrasında dönüleceğinin bildirdi. Ancak beyanlarına göre geçen beş aylık süre içerisinde herhangi bir yanıt verilmemiş. Ardından taraflar arasında gerçekleştirilen toplantıda TurkNet yetkilileri, TTNet tarafından taşınan “transit trafiğe” ilişkin hususları içeren bir sözleşmenin imzalanmayacağının beyan etti. Bunun üzerine TTnet taslak sözleşmede bazı düzenlemeler yaparak e-posta ile TurkNet’e iletti. Ancak buna da olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmemiş. Bunun üzerine TTnet BTK’dan prosedürünün işletilmesi talep etti.

BTK konuyu inceledi, TurkNet’in, TTNet tarafından yapılan arabağlantı başvurusuna ilişkin olarak makul olmayan şartlar ileri sürdüğü, talebin reddine ilişkin olarak teknik herhangi bir gerekçe sunmadığı; bununla birlikte çağrı sonlandırma piyasasında Etkin Piyasa Gücü olarak belirlenen şirketlerine getirilen yükümlülüklerden biri olan ayrım gözetmeme ilkesine aykırı davranarak TTNet’in arabağlantı talebini kabul etmediği değerlendirdi.

Bu çerçevede, TTNet’in BTK’ya yapmış olduğu uzlaştırma başvurusu kapsamında, TTNet ile TurkNet arasında bir arabağlantı sözleşmesi imzalanmasının temin edilmesini istedi.

Related Posts

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.