BTK’nın işi ceza kesip hazineye para aktarmak mı?

btkBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2013 yılında başlatılan ve 2014 yılında devam ederek tamamlanan 33 denetimin 22’sine idari para cezası kesildi, 3 denetim için ihtar verildi, bir denetim sonucunda ise yetki belgesi iptali yapıldı. Böylece BTK, geçen yıl ilgili denetim mevzuatı kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda toplam 72,3 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Bunlar kurumun cezai yönü. Bir de para toplayıp dağıtması olayı var. Ona da bakacak olursak: Kurumun, yıl sonu bütçesi ise 2 milyar 2 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu gelirin 1 milyar 515 milyon lirası kullanım, 233 milyon lirası ruhsatname, 116 milyon lirası ise kurum masraflarına katkı payı ve idari ücretlerden, 138 milyon lirası ise diğer gelirlerden elde edildi.

2 milyar 2 milyon lira olarak gerçekleşen kurum gelirinin, yüzde 53,40’ı (1 milyar 69 milyon lira) Hazine’ye, yüzde 17,78’i (356 milyon lira) Ar-Ge Fonuna, yüzde 1,20’i (24 milyon lira) Uluslararası Kuruluşlara üyelik aidatı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarıldı.

Şimdi biz de soralım:

  1. Ar-Ge fonu hangisi? Ülkenin neresinde 356 milyon liralık Ar-Ge yapılıyor?
  2. BTK hangi uluslararası kuruluşlara üye? Bunların hangileri paralı ve 24 milyon TL gerekiyor?
  3. Sosyal Güvenlik Kurumu’na neden para aktarıyor kurum?
  4. Kullanmı olarak alınan 1,5 milyar TL nedir? Neyin kullanımı acaba?
  5. Kurumun masrafı ne ki 116 milyon TL’lik katkı sağlanıyor?