BTK’ya açık mektup ve öneri

Sayın BTK başkanlarım, uzmanlarım ve yetkililerim…

Sizlere internet üstünde süregelen tartışmaları sona erdirecek, herkesin tatmin olmasını sağlayacak bir öneriyle getirmek istiyorum…

Kamuoyu bilgisine sunduğunuz gibi Ağustos ayı içinde kullanıma girecek bir filtreleme yapısı üstünde çalışıyorsunuz. Bu filtreleme mekanizmasının iyi niyetle kurulduğu, şüpheleri olan aileleri tatmin etmeye yönelik bir yapı içerdiği konusunda yaygın bir görüş var. Ama diğer taraftan filtrelemenin mevcut “sansür” olgusunu kuvvetlendirdiği yönünde bir görüş olduğu mutlaka sizin de önünüze gelmiştir.

Hazırladığınız taslaktan anlayabildiğimiz kadarıyla bir evrensel filtre dosyası hazırlayacak ve tüm servis sağlayıcıların bu dosyaya uyarak yaşa ve isteğe uygun olarak insanların istemedikleri adreslere yanlışlıkla da olsa girmesini engelleyeceksiniz. Bu engellemenin kamuoyunda daha doğru algılanabilmesi için size birkaç öneri sunmak istiyorum. Lütfeder dikkate alırsanız bir takım şeylerin daha iyi ilermesini sağlamış olabiliriz diye düşünüyorum:

  1. Bu filtrelemelerin hangi uzmanlık alanında ve bilgi birikimine haiz kişiler tarafından yapıldığının ortaya konması
  2. Bu filtrelemeye takılan sitelerin sahiplerinin, takılmaması gerektiğini düşündüğünde nereye nasıl başvurabileceklerinin açıkça belirtilmesi
  3. Filtrelemenin farklı kategorilerde yapılması ve gizlenen içeriğin sebebinin film ratinglerinde olduğu gibi (parental guidance, 13 yaş ve üstü, 18 yaşından büyükler için şeklinde) net bir biçimde ifade edilmesi
  4. Eğer bir filtreleme yapılacaksa, evinde bu filtrelemeyi alan kişileri, şu anda mevcut tüm yasaklardan muaf tutmak… Yani eğer sitenin pornografik içeriğe sahip olduğu ve bu yüzden kapatılması konusunda bir mahkeme kararı varsa, aile bunun bilincine varıp çocuğunu filtrelemiş ve kendini dışarı çıkarmışsa, onun bu yasaklara takılmamasını sağlamak

Bu minik önerilerin dikkate alınmaması durumunda mevcut yasakçı ve sansürcü algının gerek Türk gerekse yurt dışı kamuoyunda artarak süreceğini; bu algının krumsallaştıktan sonra ülkemizin üstünden kara bir bulut gibi ne yaparsak yapalım kalkmayacağını dikkatlerinize sunuyorum