Büyük veri konferansında hayatı karartan verilere bakış

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, Bilgi Güvenliği Derneği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Uluslararası Büyük Veri Uygulamaları’ konferansında yaptığı konuşmada, büyük verinin, geleneksel teknolojilerinin tıkandığı noktada karmaşıklığı çözmek adına ortaya çıktığını dile getirdi.

Büyük verinin, birçok alanda fayda sağlasa da birtakım riskleri barındırdığını, bu kapsamda veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamanın en önemli konu başlıkları arasında yer aldığını anlatan Sayan, şunları söyledi:

“Sonuna kadar faydalandığımız teknoloji gücünün, bir gün bizim üzerimizde bir baskı aracına dönüşmeyeceğinin garantisini kimse veremez. Tek bir durum haricinde, o da tamamen kendi imkanlarımızla sahip olduğumuz bir teknolojinin varlığı. Bu nedenle bir taraftan yeni teknolojilerin hayatımızı nasıl kolaylaştıracağına ve bu teknolojilerin nasıl daha erişilebilir hale getirileceğine odaklanırken, diğer taraftan da bu yeni teknolojilerin güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiğini düşünmemiz ve bu doğrultuda adımlar atmamız gerekiyor.”

Sayan, sosyal medyada bazı manipülatif kampanyaların yapıldığına dikkati çekerek, “Sosyal medya şirketleri şeffaf olma konusunda iş birliği yapmayı reddediyor. Veri işleme konusunda daha açık bilgilendirme yapmaları gerekmektedir. Biz bu konuda şirketleri defalarca uyardık, yazılar yazdık. Benzerlerinin yaşanmaması için yasalar koyduk. Ama her seferinde etrafından dolanmanın bir yolunu bulmaya çalıştılar. İnsanların özel hayatına saygı duyulmuyor. Bazı ülkelere ‘unutulma hakkı’nı tanıyan şirketler niçin ülkemizi bu haktan mahrum ediyorlar? Biz teknolojinin bir suç mahalli haline gelmesine seyirci kalamayız. Bunun adı özgür demokrasi değil karanlıkta yalanlar yaymak, bu bir yıkım. Biz buna izin vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Ben size o ülkeler ve sosyal medya kuruluşlarının neden Türkiye’ye istediğimiz dataları vermediğini maddeler halinde sayayım:

  1. Onlar kötüler ve nalıncı keseri gibi hep kendilerine yontuyorlar
  2. Biz kötüyüz ve zamanında doğru verileri istemedik onlardan
  3. Bizim internet için istediğimiz resmi veriler talep eden kurumlar FETÖ ve benzeri terör örgütlerinin gölgesinde çalıştı ve sonra bunu kendi ağzımızla o ülke ve sosyal medya kuruluşlarına ilan ettik
  4. Bizim suç saydığımız birçok şey, dünyanın birçok hukuk devletinde ifade özgürlüğü olarak geçiyor. Aslında bizde de öyle gözüküyor ama biz bunun ifade özgürlüğü sayılması için politize edilmemiş mahkemelere taşımak zorunda kalıyoruz konuyu