Büyük veri küresel ısınmayı küçültür mü?

EMC - kuresel isinmaEMC, büyük veri portföyünü doğanın hizmetine sunuyor. Earthwatch Enstitü, Acadia Ulusal Parkı ve Schoodic Enstitü ile bir araya gelen EMC, küresel ısınmanın hayvanlar ve bitkiler üzerindeki etkilerinin araştırılması ve gerekli modelleri oluşturulması için veri gölü teknolojisinin kullanılmasını sağlıyor.

Tüm dünyada yaşanan iklim değişikliğinin etkilerini küresel ölçekte hesaplamak kolay olsa da daha küçük ölçekteki etkilerini algılamak büyük bir zorluk getiriyor. İklimdeki değişiklikler doğrudan bitki ve hayvanların yaşamlarını da etkiliyor.

Fenoloji bilimi de iklim değişikliklerinin bitki ve hayvanların yaşam döngülerine etkisini araştırıyor. Bu araştırmalar sırasında hava durumu ve bitki örtüsü verileri, yaşam döngüsü zamanlamalarının belgelenmesi, geniş coğrafi bölgelerde saha gözlemlerinin yapılması gibi birçok yerden alınan verinin değerlendirilmesi ve modellenmesi gerekiyor. Böylece tüm kuruluşlardan alınan veriler bir araya getirilerek noktaların birleştirilmesi ve büyük resmin görülmesi amaçlanıyor.

Küresel ısınma nedeniyle bilim insanları, kuşların göç yolculuklarını tamamlayamadıklarından endişe ediyor. Acadia Ulusal Parkı’nda küresel ısınmaya bağlı kuş göçlerinin araştırılmaya başlandığı pilot projede ilk adımlar atıldı. Doğu Kıyı Şeridi göç yolu için önemli bir nokta olan parktaki incelemelerde, kuşların göç yolculuklarında yaşadıkları zorluklar gözlemleniyor.

Proje kapsamında NOAA ve NASA’nın yanı sıra sivil bilim kuruluşları eBird, Kuzey Amerika Şahin Göç Birliği ve ABD Ulusal Fenoloji Ağı’ndan toplanan devasa veriler bir araya getiriliyor. Bu veriler birçok farklı teknolojiyi içerisinde bulunduran EMC Federasyonu sayesinde işleniyor ve modelleniyor. EMC, bu çapta verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılması istendiğinde en iyi çözümü sunduğunu, sosyal fayda sağlayan en başarılı örneklerinden birine imza atarak gösteriyor.

Whenology ismi verilen proje ile daha önce ayrı olarak tutulan veri setlerinin işlenerek iklim değişimi, fenoloji ve kuş göçleri arasındaki bağlantının kurulması hedefleniyor. Geleceği yeniden şekillendiren EMC, sürdürülebilir bir iş yaşamının sürdürülebilir bir ekolojik dengeden geçtiğine inanıyor. Bu doğrultuda sosyal fayda içeren birçok farklı projeye imza atan şirket, Whenology projesine büyük önem veriyor.