Çinliler geleceği evde görüyor

Çin Uluslararası Radyosu haberi pandemiyle ilgili ilginç veriler ortaya koyuyor: China Youth  Daily (Çin Gençliğin Günlüğü) gazetesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Çinlilerin yüzde 86,3 kadarı Covid-19 salgını nedeniyle evden çalışma deneyimi kazandığını ve bu rakamın yüzde 63,7’sinin çalışma hayatının geleceğinin “evden çalışma” olacağını düşünüyor.

Araştırmaya yanıt veren 2002 katılımcının yüzde 42,2’si 1980 sonrası doğan kuşaktan… Bunları, katılımcıların yüzde 40,7’sini oluşturan 1990 sonrası kuşak izliyor. 1970 sonrası kuşaktan  katılımcılar ise örneklemin yüzde 9,7 kadarını oluşturdu.  

Ancak uzaktan çalışma konusunda bazı kaygılar da var. Örneğin araştırmaya katılanların bir bölümü uzaktan çalışmanın, daha çok esneklik gibi birçok yararları olduğunu vurgularken, bazıları da esnek çalışmanın, dikkatin dağılmasına yol açmak gibi bazı dezavantajlar içerdiğine işaret etti. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 52’si uzaktan çalışmanın kişilerin etkinliğini destekleyeceğini düşünürken yüzde 19’u bunun tersine inanıyor. 

Uzaktan çalışma yanlıları, zaman tasarrufu bir yana üstelik trafik yoğunluğunu da azaltıp karbon salınımını azaltacağının ve bunun da “yeşil” ekonomi yolunda iyi bir adım olacağının da altını çiziyor. Ankete katılanların yarıdan fazlası, evden çalışmanın kendilerine iş ile özel yaşam arasında daha iyi denge sağlamada yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak yine yüzde 50’den fazla katılan, evden çalışmanın iş ile kişisel yaşam arasındaki sınırı bulanıklaştırdığına da işaret ediyor. Öte yandan yaklaşık yüzde 41 katılımcı, uzaktan çalışırken iş arkadaşlarıyla iletişim kurmanın daha zor olduğunu açıklıyor.

Çin Uluslararası Radyosu