Depreme karşı Kandilli Turkcell ittifakı

Turkcell, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile başlattığı işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen “Deprem Bilgi Sistemi Projesi”nin yarıdan fazlasını tamamladı.

“Deprem Bilgi Sistemi Projesi” protokolünün Aralık 2010’da imzalanmasının ardından harekete geçen Turkcell, ilk etapta Kandilli Rasathanesi’nin belirlediği 25 noktada baz istasyonlarına “ivmeölçer” montajlarını gerçekleştirerek Kandilli ile bilgi sistemi köprüsü kurdu. Yıl sonunda bu rakamın 41’e ulaşması hedefleniyor. 3 yıl içinde Turkcell’in baz istasyonlarına yerleştirilen “ivmeölçer” sayısı Türkiye’nin dört bir yanında yaklaşık 120’ye ulaşacak. Proje çerçevesinde Turkcell, Deprem Bilgi Sistemi’nin yanı sıra Kandilli’nin yeni hayata geçirmekte olduğu “Tsunami Erken Uyarı Sistemi ” için de kıyı bölgelerde ivmeölçer montajına öncelik vererek altyapı desteği sağlıyor.

Turkcell Şebeke Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu, Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’yle yapılan işbirliğinin sonuçlarını hızlı bir şekilde vermeye başladığını söyledi. Terzioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

”Şu ana kadar kıyı bölgelerimizde 25 “ivmeölçer” yerleştirdik. Bu ivmeölçerler sayesinde deprem bilgilerinin yanı sıra tsunami erken uyarı sistemine de bilgi aktarılacak. Biz bu projeyi başından beri sosyal bir sorumluluk olarak algılıyoruz, ülkemiz için üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz ileri teknolojiyi, baz istasyonlarımızı, iletişim altyapımızı hayat kurtarmak ve bilime hizmet için kullanmaktan mutluyuz. Hedefimiz, dünyadaki ilk uygulamaları geliştirmek ve hayata geçirmek. Bu yolda hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.

Kandilli Rasathanesi Sismoloji Operasyonlarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nurcan Meral Özel: “Enstitümüz tarafından hedeflenmekte olan gerçek zamanlı hızlı deprem verisine ulaşım çalışmalarımız kapsamında Turkcell’in baz istasyonları ve şebeke altyapısının kullanılması depremlerin daha hızlı tespit edilmesine ve sonrasında hazırladığımız sarsıntı haritalarına büyük katkılar sunacaktır. Bu faaliyetlere ilave olarak, KRDAE Doğu Akdeniz bölgesindeki 8484 km’lik kıyı şeridimiz boyunca deprem ve depremin yaratacağı tsunami, su baskınları ve bölgede oluşabilecek bu tür afetlerde daha hızlı bilgi üreten, veri ve paylaşım kapasitesi yüksek, kıyılarımız boyunca sürekli, gerçek-zamanlı ve sağlıklı gözlem yapan ulusal ve bölgesel bir araştırma merkezi olacaktır. Bu yıl içinde Ege denizi kıyılarımız boyunca turkcell baz istasyonlarına yerleştirmiş olduğumuz 25 adet kuvvetli yer hareketi kayıtçıları sayesinde 24 saat/7 gün gözlemler yapmakta olan KRDAE, bölgede oluşan depremler ve bunların tsunami oluşturma potansiyelini inceleyecek, gerekli durumlarda ilgili acil durum müdahele ve yönetim birimleriyle hızlı iletişime geçecektir. Turkcell’in bu projemize destek sağlaması ülkemizde kamu ve özel sektör dayanışması bakımından da anlamlıdır”.

Turkcell-Kandilli Rasathanesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “Deprem Bilgi Sistemi Projesi” ile baz istasyonlarına yerleştirilen ivmeölçerler ile kuvvetli yer hareketi verileri kaydediliyor. Kaydedilen bu bilgiler Turkcell 3G teknolojisi kullanarak gerçek zamanlı olarak Kandilli Rasathanesi’ne ve gerekirse yetkili kurumlara, modem üzerinden iletilecek. Kuvvetli yer hareketlerini kaydeden ivmeölçerlerin baz istasyonlarına konulması ile depremin olduğu konum ve büyüklük belirleme süresi ve hassasiyeti de artacak. Bununla birlikte deprem şiddet haritalarının çok kısa sürelerde oluşturulması ve paylaşılması mümkün olacak.