Devlet bizi 22 bin siteyle yönetiyor

kamuTürkiye’nin internetleşme sürecinde en önemli unsurlardan biri de özellikle devletin, kamu kurumlarının internet konusunda attığı adımlardı. İnternet konusunda atılmış adımların da en önemlisi, devletin kendini internet ortamında ifade etme yeteneği olarak gösteriliyordu.

Basına yansıyan haberlere bakacak olursak kamu, kendini internet ortamında kaç siteyle ifade edeceğini açıkladı: Şu anda kamu kurumlarının internette 22 bin 590 adet  internet sitesi var. Bu sayı, ilk ve ortaöğretim kurumlarına ait çok sayıda internet sitesinin kapatılması nedeniyle, geçen yıla göre önemli oranda azaldı. Yine aynı dönemde, 111 kamu kurum ve kuruluşunun 814 “e-hizmeti” ile 27 ildeki 64 belediyenin bazı hizmetleri de “e-devlet” kapsamına dahil edildi. 2013 Yatırım Programında, kamu kurumlarının 224 bilgi ve iletişim teknojileri (BİT) yatırım projesi için 3.6 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu ödenekten en fazla payı ise yüzde 44.9 ile eğitim sektörü aldı. İkinci sırada yüzde 30’luk pay ile İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğünün projeleri bulunuyor.

Devletin attığı adımları desteklesek de doğru olanın; verilen hizmetleri her kamu kuruluşuna özel farklı bir sitede anlatması değil, tek bir yapı altında ihtiyacımız olduğu öçüde bulunması olduğunu söyleyebiliriz…