Dinlemelerle ilgili hiç bilemedikleriniz…

[tps_title]Telefon dışında ortam dinlemesinin kuralları nedir?[/tps_title]

Teknik araçlarla izleme soruşturma konusu suçun işlendiği konusunda kuvvetli şüphe sebeplerinin ve başka suretle delil elde edilememesi hallerinde başvurulur. Bu durumda şüpheli veya sanığın kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerindeki faaliyetleri teknik araçlarla izlenebilir. Ses ve görüntü kayda alınabilir.
Kişinin konutunda hiçbir şekilde uygulanamaz.
Hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı kararıyla teknik araçlarla izleme kararı verilir. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararlar yirmi dört saat içinde hakim onayına sunulur.
Teknik araçlarla izleme kararı en çok dört hafta için verilebilir. Bu süre bir defa uzatılabilir. Yani teknik araçlarla izleme en fazla sekiz hafta yapılabilir. Hangi suç nedeniyle alınmış ise o suçları aydınlatılması amacıyla kullanılabilir.
Elde edilen ses ve görüntüler ceza soruşturması bakımından gerekli olmadığı takdirde Cumhuriyet Savcısı gözetiminde derhal yok edilir.