E-GÜVEN ofiste dünya için yaptıklarını paylaştı

Closeup portrait of cute young relaxed business woman from behind with open hands behind her head

Son 10 yılda 42 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşılayan E-GÜVEN, çevreci bakış açısının ödülünü aldı. WWF-Türkiye tarafından tasarruf ve iyileştirme amacıyla yürütülen “Yeşil Ofis” programı şartlarını sağlayan E-GÜVEN’e, kurum tarafından “Yeşil Ofis” diploması verildi. Ofis içerisinde kullanılan basılı malzemelerde geri dönüşümlü çözümleri tercih eden firma, kâğıt, cam ve pil tüketimini de azalttı.

Kâğıt tüketimi %53 azaldı

WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofis programına 2016 yılında dahil olan E-GÜVEN, iş yapısını program kapsamında değiştirerek kâğıt tüketimini yüzde 53 azalttı. Ofis içi farkındalık etkinlikleri sayesinde ekolojik ayak izini de azaltmayı başardı. 2015’te toplam 67.768 Kwh olan elektrik tüketimini çalışan sayısı artmasına rağmen program sonunda 60.113 Kwh’a düşürdü. Toner tüketimini yüzde 56 azalttı. “Yeşil Ofis” olma programı öncesinde yapılan ankette çevre bilinci 70,5 olan şirket çalışanlarının program sonrası düzenli bilgilendirmelerle çevre bilinci yüzde 90,5’e çıktı.

Çevreye duyarlı iş yapma modeli

Yaptıkları işin doğası gereği kâğıt tüketimini azalttıklarını ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Çözüm ve hizmetlerimiz; kâğıt, kartuş, yazıcı, kalem gibi araçları ortadan kaldırıyor veya bu ihtiyaçları azaltıyor. Aynı zamanda kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Çevre konusundaki odağımızı; çevreye fayda sağlamak, ağaçların kesilmemesi, doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kâğıda olan ihtiyacın en aza indirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması şekillendiriyor. Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz.” dedi.

Tüketim alışkanlıklarını değiştirdiler

WWF-Türkiye Yeşil Ofis Programı’na dahil olmalarının ardından tüketim alışkanlıklarını değiştirdiklerine dikkat çeken Orhun, “Çevreyi koruma açısından farkındalık oluşturduk. Hayatımızın önemli bir bölümünü iş yerlerinde geçiriyoruz. Topluma değer katan bir iş yerinde çalışmanın, mutluluğu ve verimliliği artırdığını düşünüyoruz. Ortak bir hedefe doğru ilerlediğimiz bu süreçte, birbirleriyle uyum içinde çalışan güçlü bir takım ruhu oluşturduk. Hedefimizi ve atacağımız adımları şeffaf şekilde paylaştık ve yaptığımız işten gurur duyduk. Yaptığımız çalışmaların ödüllendirilmesi bizim açımızdan mutluluk verici. Çalışanlarımız arasında aidiyetin arttığını gözlemlemek ise bizi ayrıca sevindirdi.” bilgisini verdi.

İşe kazak giyerek geldiler

Elektrik tüketiminin azaltılması ve doğal kaynakların israf edilmemesi için çaba gösteren E-GÜVEN çalışanları kış döneminde “Kazaklı Çarşamba” gününde işe kazak giyerek geldiler. “Kazaklı Çarşamba” günlerinde ofiste klima açılmazken, kâğıt, su ve elektrik israfının fazla olduğu mutfak, tuvalet gibi alanlarda çalışanlar sürekli olarak tasarruf konusunda ofis içi uyarılarla bilgilendirildiler. E-GÜVEN basılı malzemelerde geri dönüşümlü çözümler kullanırken ofis içerisinde bir de kütüphane oluşturdu. “Yeşil Ofis Kütüphanesi” adı verilen ortak alanda çalışanların dergi, gazete ve kitap paylaşması amaçlandı.

Ofiste tek bir yazıcı kullanıldı

WWF-Türkiye ile yürütülen program çerçevesinde E-GÜVEN çalışanları sürekli olarak program hakkında e-mail ile bilgilendirildiler. Ofiste biri dışında tüm yazıcılar kaldırılırken kalan yazıcının ise sadece çalışan kartı ile çalışması sağlandı. Ayrıca çalışanların izin formları ve onay imza akışları, e-imza sayesinde dijital ortam üzerinden gerçekleştirildi.