22 Kasım’da yürürlüğe giren ve “internette sansür” eleştirilerine neden olan “Güvenli İnternet” uygulaması akademisyenleri harekete geçirdi. Çoğunluğu iletişim fakültelerinden çok sayıda akademisyen, rektörlere çağrıda bulunarak internet filtresinin kaldırılmasını istedi.
Metinde, “22 Kasım 2011’de devreye giren uygulama, devlet eliyle gerçekleştirilen merkezi, keyfi ve şeffaf olmayan bir filtreleme ve sansür sistemidir” denildi. Açıklama şöyle:

26 Aralık 2011 tarihinde bazı basın yayın organlarında 22 Kasım 2011’de uygulamaya giren, devlet eliyle merkezi filtreleme yapılarak vatandaşlara sunulan “Güvenli İnternet” hizmetinin bazı üniversiteler tarafından desteklendiği, faydalı ve örnek bir uygulama olarak nitelendiği ve ilgili bir kararın senatolarda alındığına dair haberler yer almıştır.

İnternet’in Güvenli Kullanımı, Yeni Medya ve Medya konusunda, ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar sürdüren akademisyenler olarak şu hususlara ivedilikle dikkat çekmek istiyoruz:

 • 15 Mayıs 2011’de binlerce vatandaşımızın sokaklarda protesto ettiği, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıktığı, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği ve son olarak Danıştay’da iptal davası süren bir uygulamaya özgür düşünce, bilimin, evrensel değerlerin üretildiği kurumlar olan Üniversite adına Senatoların destek vermesi bilimsel ve etik olarak kabul edilemez.
 • BTK, uygulamaya yeterli ilgi gösterilmediği için söz konusu haber dahil, filtre uygulamasını aklama ve sorgulanmadan benimsetme amaçlı daha bir çok kamuoyu destek çalışması yapmaya girişmiştir. Eleştirel, bilimsel ve özgür düşüncenin merkezi olması gereken Üniversitelerin bir kamuoyu çalışmasının aracı olarak kullanılması son derece düşündürücü ve aynı zamanda tehlikelidir.
 • 22 Kasım 2011’de devreye giren uygulama devlet eliyle gerçekleştirilen merkezi, keyfi ve şeffaf olmayan bir filtreleme ve sansür sistemidir. Uygulamanın seçimlik olması, devlet eliyle yürütülen sansür gerçeğini ortadan kaldırmaz. Uygulama ifade özgürlüğünün sınırlarını daraltmakta, vatandaşlarımıza tek tip bir aile/çocuk tasarımını dayatmaktadır. Devlet, seçimlik/gönüllü’ dahi olsa, vatandaşların hangi sitelere erişeceğine karar vermeye ne görevli ne de yetkili değildir. Çocuk ve aileyi korumak, devlet sansürünün gerekçesi yapılamaz. Güvenlik tüm vatandaşların ve pek tabi çocukların hakkı ve ihtiyacıdır. Fakat söz konusu filtreler bunun için kesinlikle çözüm değildir. İnternet’in güvenli kullanımı filtrelerle değil, dijital okur yazarlıkla mümkündür. Merkezi filtre hiçbir demokratik ülkede önerilmemektedir. AGİT üyesi ülkeler arasında merkezi filtre uygulayan tek ülke maalesef Türkiye’dir. Devlet eliyle merkezi filtre uygulayan ülkeler ise Kuzey Kore, Çin, İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerdir.
 • Bu nedenle bir kamusal alan olan İnternetin, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünü sansüre tabi kılan ve gerçekte çocukları ve gençleri İnternet’teki çeşitli olumsuzluklardan korumayan, sadece “bir Çin duvarı” inşa eden BTK’nın filtreli İnternet uygulamasını desteklemiyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin Türkiye’de İnternet’in olanaklarından yararlanması ve çeşitli olumsuzluklardan korunması için doğru çözümün ve politikanın, dijital okuryazarlık becerilerinin kazandırılması ve devletin değil bireyin özgür iradesini kullanarak seçimi ile mümkün olduğunu biliyoruz.
 • Prof. Dr. Mutlu Binark, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, ODTÜ BÖTE
 • Yard.Doç.Dr. Burak Özçetin, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir, İstabul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Burçe Çelik, Bahçeşehir Üniversitesi, İletişim Fakültesi
 • Prof. Dr. Suavi Aydın, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Nisan Kuyucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Tezcan Durna, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Mete Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
 • Gülsüm Depeli, Hacettepe Üniversitesi İletisim Fakültesi
 • Arş.Gör. Can Irmak Özinanır- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Emre Canpolat, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • Aytül Tamer, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Rızvanoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd.Doç.Dr. Emek Rahte Çaylı, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yard.Doç.Dr.Ferhat ÇAĞILTAY, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Uni Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Arş. Gör. Nihan OCAK, ODTÜ Bilişim Sistemleri
 • Prof.Dr. Semih Bilgen, ODTÜ Mihendislik Fakültesi
 • Prof.Dr. Ilker Ozkan, ODTU Fen-Edebiyat Fakultesi Kimya Bolumu
 • Erkan Erdil, ODTU İktisat Bölümü
 • Dr. Bilge Say, ODTU
 • Prof. Dr. R. Sezer Aygün, ODTÜ Kimya Bölümü
 • Prof. Dr. Aykut Kence, ODTU Fen Edebiyat Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
 • Arş.Gör. Ceylan Gündeğer, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi, BÖTE Bölüm Başkanı
 • Yrd.Doc.Dr. Zeynep Alat, Ondokuz Mayis Universitesi
 • Cansu Çiğdem Aydın, Atılım Üniversitesi-İşletme Fakültesi Öğretim Görevlisi
 • Yrd. Doç. Dr. Zülfü GENÇ, Fırat Üniversitesi BÖTE Bölüm Başkanı
 • Arş.Gör. Filiz ÇİÇEK, ODTÜ BÖTE
 • Doç.Dr. Erdal Dağtaş, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
 • Doç.Dr. Ruhdan Uzun, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Melih Kırlıdoğ, Marmara Üniversitesi
 • Prof.Dr. Hürriyet Konyar, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç.Dr. Kerem Altıparmak, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
 • Barış Kılıçbay, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Doç. Dr. Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi
 • Uzm. Psk. Elmas ATALAR, Ankara Üniversitesi Disiplinler Arası Sinirbilimleri Anabilim Dalı
 • Tuğba Kamalı, Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Arş. Gör. Görkem Dağdelen, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Leyla Şimşek Rathke, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
 • Dr. Özgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Ünver Çiftçi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Ayşegül BAKAR ÇÖREZ, Kocaeli Üniversitesi BÖTE Bölümü
 • Hasan İlhan TUTALAR, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi
 • İsmail H. Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Erkan Saka, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Emin Ozsoy, ODTU Deniz Bilimleri Enstitüsü
 • Doç.Dr. Gülseren Adaklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç Dr. Ergun Yalcin, Bilkent Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Dr. Albert Ali Salah, Bogaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Arş. Gör. Dilara YAYA, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Arş. Gör. Utku Özmakas, Hacettepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü
 • Prof.Dr.Serhat Akın, ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Müh
 • Arş. Gör. İsmail Arı, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • Doç. Dr. C. Can Bilgin, ODTÜ Biyoloji Bölümü
 • Öğr.Gör. Alev ATEŞ, Ege BÖTE
 • Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
 • Arş. Gör. Derya ÜLKER, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 • Dr. Rana N. Ogut, ODTU Mimarlik Fakultesi
 • Serdar Altok, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölumü
 • Nokta Çelik, Bilgi Üniversitesi Pazarlama İletişimi YL
 • Arş. Gör. Selcan KİLİS, ODTÜ BÖTE
 • Doç. Dr. Ekrem TUFAN, Çanakkale Onsekiz Mart Turizm Otelcilik
 • Prof.Dr. Hasan Akbulut, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
 • Yard. Doç. Dr. Nazlı Aytuna, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Göze Orhon, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Meltem Cemiloğlu Altunay, Anadolu Üniversitesi İletişim Bil. Fak.
 • Yrd.Doç.Dr. Eylem Kılıç, YYÜ BÖTE
 • Dr.Ceren Sözeri, Galatasaray Üniversitesi İletisim Fakültesi
 • Aydan Balamir, ODTU Mimarlık Fakültesi
 • Prof. Dr. Zülfü Aşık, ODTÜ Mühendislik Fakültesi
 • Doç.Dr. Veli Polat, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Sefa Feza Arslan, MSGSÜ Matematik Bölümü
 • Alev ASLAN, Kırıkkale Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
 • Yard.Doç.Dr. Günseli Bayraktutan, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Yüksel TARIM, Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü
 • Arş. Gör. Sibel Kaba, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Ruken Öztürk, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Prof.Dr. Adnan Gümüş, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • Sevan Bedikyan, Mimar Sinan Üniversitesi Matematik Bölümü
 • Arş. Gör. Nihal DULKADİR, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BÖTE
 • Ars. Gor. Sedat Yagcioglu, Hacettepe Universitesi Sosyal Hizmet Bolumu
 • Öğr. Gör. Pinar Kosal, ODTU TIB
 • Arş. Gör. Gökçe Zeybek, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Doç. Dr. Hakan Ergül, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Ceyda Arslan Kechriotis, Boğaziçi Üniversitesi-Türk Dili ve Edebiyatı
 • Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Bilgi Üniv. Hukuk Fakültesi
 • Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
 • Ar. Gör. Gökhan TOPÇU, Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölümü
 • Yard. Doc. Dr. Selcan Kaynak, Boğaziçi üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İliskiler Bölümü
 • Öğr. Gör. Av. M. Gökhan Ahi, Bilgi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Hukuku Enstitüsü
 • Dr. Zeynep Çelebi Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi
 • Arş. Gör. Ufuk Özgül, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü
 • Yrd. Doç. Dr. Barış Gümüşbaş, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
 • Arş. Gör Güneş Can Acar, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.