GSM kalkanı yasal değil

Yaklaşık iki ay önce Adıyaman Üniversitesi tarafından ‘Sınavlarda kopya çekilmesini önleme’ gerekçesiyle derslik ve amfilere takılan sinyal kesici cihazların yasal zemininin olmadığı yetkili kurum tarafından belirtildi. Bazı fakültelerin derslik ve amfilere sinyal kesici cihaz takılması üzerine bazı öğrenciler rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Bunun üzerine bir kişi Bilgi Edinme Kanunu kapsamında konuyla ilgili yetkili kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’na müracaatta bulundu. BTK, müracaat üzerine yaptığı yazılı açıklamada, sinyal karıştırıcı cihazların herhangi bir şekilde kullanılmasına izin verilmesi ve yasal bir kullanım usulünün bulunmadığına dikkat çekerek, haberleşme özgürlüğünün engellenemeyeceği yönünde görüş belirtti.

BTK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kurumuz ile GSM işletmecileri arasında imzalanmış olan imtiyaz sözleşmeleri uyarınca GSM işletmecilerinin hizmetlerini sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak amacıyla Kurumumuzun GSM işletmecilerine tahsis edilmiş frekansların temiz ve enterferanssız olmasını teminen gerekli tedbirleri alması gerekmektedir. Ayrıca, yine söz konusu sözleşmeler gereğince GSM işletmecilerinin hizmet kalitesine ilişkin belirli yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, Anayasanın 22 nci maddesinde haberleşme hürriyeti düzenlenmiş ve ‘Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez gizliliğine dokunulamaz’ hükmü ile haberleşme özgürlüğü Anayasal güvenceye alınmış ve mahkeme kararı ve yetkili mercii kararı olmaksızın haberleşmenin engellenemeyeceği düzenlenmiştir.”