Güvenli iletişim yasaklanıyor

Devletimiz, 23 Ekim günü resmi gazetede yayımlanan bir açıklamayla kişi ve kurumların kendi içlerinde şifresi kırılamayan güvenli elektronik sistemler üstünden ses ya da veri aktarımı gerçekleştirmelerini yasakladı. Bunu yapmaya yetkili olan kurumlar ise sadece “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı” olarak gösterildi.

Eğer mutlaka bu sistemi kullanmanız gereken bir iş yapıyorsanız yasaklanmıyor, sadece bir iki küçük formaliteyle karşı karşıya kalıyorsunuz:  Kurulması planlanan haberleşme sistemiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu’na başvuruyorsunuz. Kullanılan kripto tekniği veya cihazı ile ilgili belgeler ve kullanılacak elektronik haberleşme sisteminin teknik özelliklerini aktarıyorsunuz. Kripto algoritması ve anahtarı, anahtar üretme, dağıtma ve yükleme modülü veya cihazı, bu amaçla kullanılan tüm yazılım ve donanım, gerektiğinde şifrenin çözülmesine imkan tanıyan yazılım ve⁄veya donanımı kuruma sağlıyorsunuz. Bu cihazdan iki adet kuruma veriyorsunuz.

Diyelim ki bunları verdiniz… Yine bitmiyor. Eğer cihazı üreten firma veya sizin sicil kayıtlarınızda Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyetin temel ilkelerine ve devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık veya 12⁄4⁄1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan mahkum olma durumu var ise yapılan başvuru reddediliyor.

Bunu istekleri yerine getirmeyenler, kodlu veya kriptolu elektronik haberleşme cihazı veya sistemi kullanıcı ve üreticileri için 5809 sayılı Kanunun 60 ve 63 üncü maddeleri uygulanıyor. Yani yetki belgelerine el konabiliyor, şirketleri kapatılabiliyor, 1 milyon lira idari para cezası uygulanıyor, 6 ay hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

İlginç günler ve tartışmalar bizi bekliyor.