Her telefonun üstüne SAR değeri yazılsın

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Topbaş, cep telefonu kullanımında özellikle bir değere üzerine basa basa dikkat çektiklerini belirterek, ”Bu değer, Spesific Absorption Rate (SAR) dediğimiz ve elektromanyetik radyasyonların vücutta soğrulma hızını tanımlayan değerlerdir” dedi.
Hekim olarak bu değerlerin 1’in altında olduğu telefonların tercih
edilmesini önerdiklerini ifade eden Topbaş, ”Günümüz teknolojisinde artık tüm cep telefonlarıyla ilgili SAR değerlerine internetten ulaşmamız mümkün, ancak tercihimiz, üretici firmaların SAR değerlerini telefon kutusunun görünür yerlerine yazmasıdır. Böyle bir yasal zorunluluk yok ama tüketiciler olarak bunu artık talep etmeliyiz. Nasıl ilaç üzerinde veya gıda maddelerinin ambalajlarında içeriği ayrıntılı olarak yer alıyorsa, cep telefonunun SAR değeri de ambalajı üzerine yazılmalı” diye konuştu.