Huawei devletten gelen muhafiyetlerle Türkiye’de 8G teknolojisini geliştirecek