İBB Vodafone’luları takip edip trafik haritası çıkardı

İBB Vodafone’luları takip edip trafik haritası çıkardı

BM ve Vodafone, İstanbul’daki toplu taşıma hizmetlerini iyileştirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., ile güçbirliği yapıyor. IBM Türk ve Vodafone Türkiye “Akıllı Şehirler” Araştırma ve Geliştirme Bütçesi kapsamında desteklenen proje kapsamında, IBM’in veriyi işleme ve analiz etme çözümleri, Vodafone’un mobil haberleşme teknolojileri deneyimi ve Ulaşım A.Ş.’nin analitik ve ulaşım konusundaki bilgi birikimi bir araya geliyor.

İstanbul nüfusunun gerçek zamanlı günlük hareketliliği ve yoğunluğunu mevcut toplu taşıma ağı girdileri eşliğinde analiz etme temeline dayalı olan proje sayesinde, toplu taşımada daha etkin planlama yaparak, toplu taşıma akışını bizzat vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine göre optimize etmek hedefleniyor.

Şehirlerin, teknolojinin sunduğu olanaklarla daha “akıllı” hale getirilebileceği fikrinden hareketle geliştirilen İstanbul Hareket Halinde projesi, toplu taşıma akışının iyileştirilmesine paralel olarak, uzun vadede şehirdeki trafik sıkışıklığının giderilmesine yönelik önemli faydalar sağlıyor.

Bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilir “yeşil” şehirlerin oluşturulmasında da önemli bir adımı temsil eden İstanbul Hareket Halinde projesiyle; insanların trafikte geçirdiği vaktin kısalması, böylece şehirlerdeki kirlilik seviyesinin azalması, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve enerji verimliliği sağlanması gibi önemli katkılar sağlanması hedefleniyor.

Ulaşım A.Ş., Vodafone Türkiye ile IBM Türk’ün İstanbul’un yaşam kalitesinin artırılması için bir araya geldiği bu işbirliği, teknolojinin sunduğu olanakların insanların sürekli farklılaşan ihtiyaçlarına çözüm üretmesini hedefliyor. Proje, nüfusun sürekli olarak artış gösterdiği ve insanların yaşamlarının giderek daha fazla karmaşıklaştığı İstanbul gibi bir metropolde ulaşım kalitesinin artırılması ve kentin daha yaşanabilir kılınması yolunda büyük bir adımı temsil ediyor.

Projenin Ekim 2011’de başlayan hareket verileri analizi aşaması Nisan 2012’de finalize edildi ve Vodafone’un mobil iletişim teknolojileri aracılığıyla sağladığı verilerle İstanbulluların seyahat başlangıç-bitiş noktaları IBM tarafından geliştirilerek Ulaşım AŞ.’ye teslim edildi. Bu verilerin, toplu ulaşımı optimize etmek için Ulaşım A.Ş. tarafından işlenmesi ve İBB’nin rota ve elektronik kart verileriyle eşleştirilmesinin ardından İstanbulluların yaşam alışkanlıklarına daha iyi hizmet eden bir toplu taşıma stratejisi oluşturulması amaçlanıyor. Bu yolla, her gün trafikte uzun saatlerini geçiren İstanbulluların, yaşam alışkanlıklarıyla paralel toplu taşıma hizmetlerine yakınlaşmaları bekleniyor.

Bugün dünyanın dört bir yanında büyük şehirlerin karşı karşıya olduğu artan nüfus ve trafik yoğunluğu gibi pek çok zorluğu birebir içinde barındıran dinamik bir metropol olması dolayısıyla İstanbul’un pilot bölge olarak belirlendiği projenin, ilerleyen dönemlerde Türkiye’nin ve dünyanın farklı şehirlerinde de hayata geçirilerek daha fazla insanın yaşam kalitesini artırması hedefleniyor.

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş