İnternet özgürlüklerinin korunması için karşı dava açıldı

Digiturk’ün mahkemeler nezdinde yaptığı başvuruyla Blogspot ve üstünde duran onbinlerce sitenin erişilmez hale gelmesi, özgürlük yanlılarını harekete geçirdi. İnternet Teknolojileri Derneği müşteki sıfatıyla Ankara Cumhuiyet Başsavcılığına Digiturk, Lig TV, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 5. Asliye Hakıimliği ve BTK’ya karşı dava açtı.

Dava konusu, alan adı yasaklaması yerine IP temelli yasaklama yapılması üzerine kurulu bir suç duyurusunu kapsıyor.

Davanın tam metnini TKNLJ farkıyla aşağıda bilgi ve görüşlerinize sunuyoruz

 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

MÜŞTEKİ                  :İnternet Teknolojileri Derneği

VEKILI                       :Av. Nihad KARSLI-Av. Tünay CENGİZ-Av Ayşe Özerol

Adres antette.

SANIK                       : Digitürk A.Ş., LigTV AŞ, Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı,  Diyarbakır 5. Asliye  Hakimliği,  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

SUÇ                            : Görevi İhmal

SORUŞTURMA  NO: Hazırlık 2011/30084

DAVA KONUSU      : Ligtv yayınlarının izinsiz yayınlayan şirketlerin engellemesinde   Alan adı temelli yasaklama yerine IP numarası yasaklamakla, olayla ilgisiz masum milyonlarca blogger ve aynı IP’den hizmet veren Google hizmetlerini (maps.google.com) kullanan  milyonlarca  internet kullanıcısı ve binlerce şirketin mağdur edilmiştir. Kanuna aykırı karar verilmesi   nedeniyle suç duyurusudur.

İstanbul Merkezli Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş. (Digitürk) ve Pluton Televizyonculuk A.Ş (LigTV) firmaları, LigTV’nin  yayın haklarına sahip olduğu Spor Toto Lig müsabakalarını yayınladıkları  gerekçesiyle Diyarbakır 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D iş sayılı kararı ile Blogspot.com dahil  4O’ı aşkın alan adı ve 60’ı aşkın IP’ye erişimi engelleme kararı verilmiştir.

Kararla  suç işlediği ileri sürülen alan adlarına erişimi engelleme yapılabilecekken, o alan adının taşındığı tüm IP’lere engelleme kararı talep edilmiş ve karar verilmiş ve uygulanmıştır.

Blogspot Türkiye’den 4 milyon kişinin blogunun bulunduğu Blogspot.com’u kapsamaktadır. Blogspot.com’un bulunduğu IP’ler, aynı zamanda milyonlara Türk vatandaşının ve şirketinin kullandığı Google Analytics, Google Maps gibi hizmetleri de barındırmaktadır. Bu karar, bu hizmetleri aksatacaktır. LigTV’nin maçlarını izinsiz yayınladığı ileri sürülen  onlar belki yüzlerce altalan adını yasaklamak mümkünken 4 milyon blog sahibi  Türk vatandaşına sansür uygulamak, ve milyonlarca Türk vatandaşını suç unsuru içermeyen weblere ve binlerce şirketin hizmet alıp, iş yaptığı Google Hizmetlerine erişimini engelelmek ya da aksatmak, kanımızca görevi ihmaldir. Mahkemelerin görevi adalet dağıtmaktır; adaletsizlik yaratmak değildir. Verilen bir karardan etkilen tüm tarafları gözönüne almak, suçsuzları cezalandırmamak, ve en az mahzurlu kararı vermek evrensel hukuk ilkelerindendir.

Karara dayanak olan 5846 nolu kanunun ilgili maddesi: “Dijital iletişim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlale konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlalin

Adres:Mithatpasa cad. kat.7 No :44 /19 Kızılay/Ankara/TÜRKİYE

Tel : +90.312.4300613(pbx) Fax: +90.312.4300614

Web : www.enkihukuk.org Mail : enkihukuk@r-3.org

durdurulmasını ister. İhlalin devamı halinde bu defa, Cumhuriyet savcısına yapılan başvuru üzerine, üç gün içinde servis sağlayıcıdan ihlale devam eden bilgi içerik sağlayıcısına verilen hizmetin durdurulması istenir. İhlalin durdurulması halinde bilgi içerik sağlayıcısına yeniden servis sağlanır. Servis sağlayıcılar, bilgi içerik sağlayıcılarının isimlerini gösterir listeyi her ayın ilk iş günü Bakanlığa bildirir. Servis sağlayıcılar ile bilgi içerik sağlayıcıları, Bakanlıkça istendiği takdirde her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Bu maddede belirtilen hususların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.” demektedir.  Halbuki karar içerik sağlayıcılara erişimi engellemeyi içermektedir. Mahkeme kararı, kanuna maddi olarak aykırıdır.

Alan adı yerine IP temelli uygulama, bazı apartman dairelerinde suç işlendiği gerekçesiyle, koca bir mahallenin hatta şehrin dünya ile bağlantısına kesme kararına benzemektedir. Bir başka benzetme, iş hanında birkaç dükkan yüzünden, koca iş merkezinin kapatılmasıdır. IP bloglama kararını talep eden Digiturk, LigTV, Savcılık ve Mahkemenin bunu bilmemesi düşünülemez.

Türk Telekom A.Ş.  ise  bu olayda  erişim sağlayıcı olmasına rağmen “ sağlayıcıların içerik sağlayıcıya verdiği hizmeti durdurması” kararını IP bloklaşması olarak yorumlamıştır. Bu yetki aşımıdır.

04/05/2007 ve  5651 nolu yasanın 30/11/2007 tarihli 26716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik erişimi engelleme konusunda  bir norm belirlemiştir.  Mahkemenin  söz konusu site  tek başına o IP’yi kullandığı doğrulanmadığı sürece sadece Alan Adı yöntemi ile  erişimin engellenmesi adil olacaktır.

Görev ihmali nedeniyle milyonlarca internet kullanıcısını ve binlerce şirketin hizmeti aksamış, iş ve zaman kaybına sebep olmuştur.

HUKUKI NEDENLER : Anayasa, İlgili Uluslararası Sözleşmeler, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda açıklanan ve Re’sen gözetilecek nedenlerle,   sanıklar hakkında  gerekli hazırlık soruşturması başlatılarak ilgililer hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini vekil edenim adına saygı ile sunu ve istemde bulunurum.07.03.2011

Müşteki Vekili

Av. Nihad KARSLI