İnternet siteleri nasıl özgür basın olur – 2

Bu yazının temelini, özgür basın ne demektir ne demek değildir yazısını bu linkten bulabilirsiniz…

Serinin bu bölümünde internet siteleriyle ilgili önermeleri size aktarmak istiyorum.

Yazının başlığında internet siteleri nasıl özgür olur cümlesini bilerek kurdum. Çünkü maddi bağımsızlığın özgürlük getirdiği basın dünyamızda en ucuza yaratılacak basın organı internet siteleridir. Dolayısıyla özgür olma ihtimali en yüksek olan organ internet siteleridir.

İnternet haber sitelerinin daha ucuza malolmasının temel sebebi, sadece haberin temel unsurlarıyla işlerin halledilmesidir. Yani haberci haberini yaptıktan sonra teorik olarak 15 dolarlık bir yatırımla bunu izlenebilir bir yayın haline dönüştürebilir. İnternet gazeteciliği, kameraman ya da sayfa sekreteri gerektirmez. Matbaa makinesi ya da uydu çıkış yatırımına ihtiyaç yoktur. Sadece temel habercilik yapanlar beslenerek doğru basın organı haline dönüşebilir.

Etkisi, mevcut basın organlarıyla kıyaslandığında hiç de aşağı kalır düzeyde değildir. Diğer yayın organlarına oranla daha ölçeklenebilir ve ölçülebilir bir yapıya sahiptir. Diğer basın organlarına kıyasla reklam alması daha kolaydır. Televizyon ya da gazeteler için reklam havuzları yoktur.  Oysa internet siteleri mevcut reklam havuzlarının küçük kodlarını siteye yerleştirerek okuttukları yazı başına az ya da çok para kazanabilirler.

Bunlar internet basını için doğrular. Bir de internet tutkunlarının ve romantik demokrat teknologların görmezden geldiği noktalar var. Bunları saymazsak önermelerimiz yarım kalacaktır.

Basın bir güven işidir. İnternet gazeteleri hemen açılıp kapandıkları için, koydukları haberleri tarih sayfalarından birkaç saniyede kaldırabildikleri için, kimliklerini çoğu zaman net bir biçimde ortaya koymadıkları için bu güven ortamını her zaman yaratamazlar. “Bunu yapmaları gerekmiyor ki” ideolojik olarak doğru bir yaklaşım olabilir ama herkesi suprademokrat olarak algılamayın. İnsanlardaki algı buysa bununla kavga etmek size getirmez, sizin tezlerinizi daha doğru hale getirmez.

Son olarak şunu söylemek lazım: (İstisnaların kaideyi bozmayacağı kaidesini net bir biçimde ortaya koyarak) Daha az kişiden vücut bulan yapılar daha az kurumsal olur. Daha az kurumsal yapılar dışarıdan gelen ve akıl karıştıran tekliflere karşı daha açık olur ve göreli olarak daha hızlı ve ucuza dejenere olur. Dejenerasyon kolay, rejenerasyon ise bir o kadar zordur.

Konuyu bir cümlede toparlamak gerekirse: “İnternet siteleri, tüm örgün basın organlarına kıyasla çok büyük avantajları olan, ama göze görünmeyen birçok dezavantaja sahip yapılardır.”