İnternetin 20 yılında neredeyiz?

internet_censorship_in_china_tankBianet, Türkiye’de 20. yaşına giren internet için bir rapor hazırlamış. Ülkede yolunda gitmeyen şeylerin dökümünü yapmış. Bize neler oluyor, neler olmamalı başlığının altını Bianet verileriyle sizlere sunalım:

* EngelliWeb sitesine göre 28 binden fazla alan adı Türkiye’den erişime kapalıdır. Bu rakam geçen yılın raporundaki erişim engelli site sayısının yaklaşık on bin fazlasıdır. Bu süreçler yurttaş denetimine kapalıdır.
* Nisan 2012 Hanehalkı Bilişim Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin yüzde 47.2’si internete erişim imkanına sahip. Bu oran 2011’de yüzde 42.9’du.
* Bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken, kadınlarda %38,5 ve %37’dir.
* DPI ismiyle anılan sistemler veri paketlerinin içeriklerinin de okunabilmesi de mümkün kılmıştır. Wikileaks belgelerinde Türkiye’de DPI gözetim teknolojisi üreten Inforcept adlı firmayı ortaya çıkarmıştır.
* Nisan 2012’den bu yana Türkiye’de TTNET işbirliği ile faaliyet gösteren PHORM şirketinin internet omurgasına kuruduğu DPI cihazları en güncel ve açık tehditlerden birisidir. Sistem DPI kullanarak İnternet kullanıcılarının trafiklerini analiz etmekte ve onları profillemektedir. Bu uygulama gösterilen tepkiler sonucu, başlamasının ardından geçen 7 aylık sürecin sonunda BTK tarafından ara bir karar verilerek durduruldu. Fakat PHORM, sistemi güncellemekte ve DPI sistemini İnternet omurgası üzerinde tutmaya devam etmektedir.

* Kişisel verilerin korunması kanun taslağı on yıldan fazladır kanunlaşmayı beklemektedir. Türkiye uluslararası arenada veri koruması konusunda güvensiz ülke olarak tanımlanmaktadır.

* ÇDR internet kullanıcılarının faaliyetlerini çeşitli tekniklerle izleyip, buna uygun reklam yayımlanması prensibiyle çalışan reklam ağlarıdır. Bu sistemler genelde kullanıcı rızası olmadan hatta hiç fark ettirilmeden çalışmaktadırlar.
* Yeni medya kullanım pratiklerinin gündelik yaşamın doğal ve rutin bir parçası haline gelmesi sonucunda, artık yeni medya okuryazarlığı yurttaşın temel bir gereksinimi haline gelmiştir. Ekim 2011 tarihli EU Kids Online Raporuna göre “Türkiye düşük risk, düşük kullanım” ülkesi durumundadır.
* Ülkede uygulanan filtre sisteminin yarattığı olumsuz algı yüzünden yabancı yatırımcıları cezbetmek bir yana, yerli girişimcilerin de kendi hizmetlerini yurt dışına taşıma riskiyle karşı karşıyadır.