İş yerleri esnemeye hazırlanıyor

Standartlara dayalı tümleşik iletişimde dünya lideri olan Polycom’un yaptırdığı araştırmaya göre; esnek çalışma modeli, şirketlere tasarrufun çok daha ötesinde finansal yararlar sağlıyor.

İngiltere, Fransa, Almanya ve Rusya’dan 400 şirket yöneticisi ile gerçekleştirilen araştırmaya göre; katılımcıların %66’sı esnek çalışma modelinin, operasyonel tasarrufun ötesinde şirket kazancına etkisi olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %39’u esnek çalışanların, diğer çalışanlara oranla daha üretken olduğunu söylerken, %72’si ise video görüşmelerinin esnek çalışanları çok daha üretken kıldığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan şirketlerin; %77’si çalışanlarına esnek çalışma saatleri sunuyor, %68’i ise çalışanlarına ofis dışından çalışma imkanı sunuyor, %60’ı sahada ve mobil çalışanlar için yüksek çözünürlükteki interaktif video ile yüz yüze işbirliğinden yararlanıyor, %72’si video işbirliğinin şirketlerin daha üretken ve verimli olmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

Avrupa’da esnek çalışma modelinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Polycom EMEA Başkanı Gary Rider, “Eskiden esnek çalışmanın, iş ve özel hayat dengesini kurmayı sağladığı, seyahat masrafını azalttığı, zamandan tasaruf sağladığı ve böylece çalışanların yararına olduğu düşünülürdü. Oysa esnek çalışma stratejisi, çalışanların üretkenliğini %39 arttırırken, aynı zamanda video işbirliği ile insanların her yerden birbirine bağlanabilmelerini sağladığı için şirketler için de oldukça yararlı” dedi.