İzmir’in dağlarında M2M açar…

m2mİzmir’de belediye bir haber vermiş İzmir basınına. Haber buram buram M2M başarı öyküsü. M2M cihazların kime ait olduğu da belli değil, anlatmasalar olayın M2M olduğunu da anlayamıyoruz zaten. Bunun gibi başarı öykülerini dinlemeye o kadar aç kalmışız ki yerel gazetelerin üstüne atlayıp satır satır inceledim haberi…

İzmir Büyûkşehir Belediyesi, su arıza ve kayıplannı önlemek için “Su Kaçaklan Projesi” başlatmış. 2014 yılında yaşanan su arızalan, 2009’a göre metropolde yüzde 37 azalmış. Hizmet halkasını 30 ilçeyi kapsayacak şekilde genişleten İZSU, araç filosunu her geçen gün güçlendirerek su arızalarına daha yüksek hızla müdahale emiş.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu (Eurostat) tarafından 2008 yılında “Avrupa’nın en kurak ikinci kenti” olarak belirlenen İzmir, aradan geçen süre içerisinde uygulanan başarılı politika ile su sıkıntısını aşmış. 11 ilçede oluşturduğu 392 izole sayaç bölgesinde su arızalarına ve kayıplarına GPRS’li uzaktan okuma sistemiyle müdahale eden, basınç ayarlamalan yapan ve arızalı şebekeleri sürekli yenileyen İZSU, su üretiminde önemli aranda tasarruf etmiş. 2009 yılmda 11 ilçeyi kapsayan metropol alanda 60 bin 607 adet olan anza sayısı, 2014 yıkıda 38 bin205’e düşmüş. 5216 Sayılı Yasa ile birlikte izmir Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanına giren 21 ilçede 2009 yılında 94 bin 901 olan su anza sayısı, 2014 yılında 71 bin 178’e düşmüş.