Karamehmet’in 5 Mart’a kadar ödeme şartı kalktı

Mehmet Emin Karamehmet’in Turkcell hisselerini elinde tutabilmesi için ona tanınan 5 Mart şartı kaldırıldı. İki şirket arasındaki ilişki Karamehmet’in 2005 yılında Turkcell’i yöneten Turkcell Holding’i yöneten Çukurova Telekom Holding’in hisselerinin yüzde 49’luk bir kısmını Rus Alfa’ya satması ve Çukurova Telekom Holding’in yüzde 51 ini rehin alarak Çukurova Holding’e 1.7 milyar dolarlık bir borç vermesiyle başladı. Mehmet Emin Karamehmet’in 350 milyon dolarlık bir ödemeyi sorunsuz yapmasının ardından iki şirket arasında temerrüt sorunu başladı. Alfa, alacaklı ve borçlu arasında yapılan anlaşma şartlarının yerine getirilmemesi durumunda oluşan bu temerrüt durumuna Karamehmet’in 16 kez düştüğünü ileri sürerek British Virgin Adaları’nda mahkeme sürecini başlattı. İki koldan ilerleyen davanın ilki eğer temerrüde düştüyse şirket hisselerinin yüzde 51’inin Alfa’ya devri konusunda yapıldı ve Alfa bu davayı bir üst mahkemeye çıkmasına rağmen nihai olarak kazandı. İkinci ve en önemli dava, iki şirket arasında temerrüt durumunun oluşup oluşmadığı yönünde açıldı. Dava yine Alfa tarafından kazanıldı ancak bir üst mahkemeye temyize gitti. Mahkeme, dava ve temyiz süresinde hisselerin Çukurova tarafında kalabilmesi için Mehmet Emin Karamehmet’in 5 Mart’a kadar 1 milyar 446 milyon dolar ödemesi şartını getirdi. Ancak daha sonra yapılan başvuruların ardından 5 Mart’a kadar bu ödemenin yapılmasına gerek bulunmadığı söylendi ve böylece hisseler yine bir üst mahkeme kararı kesinleşinceye kadar Mehmet Emin Karamehmet’in yönetiminde kaldı. Bu yeni kararla önümüzdeki dönemde yapılacak olan bağımsız üye seçimleri ve genel kurula eski sandalye sayılarıyla girilecek. Şu anda Alfa, Turkcell’in dolaylı yoldan yüzde 13.2’sine, Mehmet Emin Karamehmet yüzde 13.8’ine, Telia Sonera ise yüzde 37.8’ine sahip.