Mailler güzelleşsin diye “KEP” takacağız

Ticaret hayatı “elektronik ortama tam uyum” dönemine geçiyor. Atılan elektronik posta, artık yasal bir tebligat haline dönüşebilecek. Elektronik postayı alan kişi, “ben görmedim” veya “ben okumadım” bahanelerine sığınamayacak.

Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 1 Temmuz’da yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi’nin yasal ve güvenli yeni bir iletişim sistemi olacağını belirterek, “Resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal, geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecek” dedi.

Acarer, kanunun “Tacir olmanın hükümleri” başlıklı 18. maddesinde tacirler arasındaki ihbar ve ihtarların KEP Sistemi ile de yapılmasına imkan sağlandığını söyledi. TTK’nın beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı 1525. maddesinde KEP Sistemi’nin kurulması ve işleyişine ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisinin BTK^a-verildiğini anımsatan Acarer, BTK tarafından hazırlanan KEP Sistemi’ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 25 Ağustos 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anlattı. Aynı tarihte KEP Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ’in yürürlüğe girdiğini belirten Acarer, ayrıca KEP Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ’in de 16 Mayıs’ta yürürlüğe girdiğini belirtti. Bundan böyle atılan e-postanın kim tarafından geldiği, mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığı, ne zaman ulaştığı, mesajın alıcısı tarafından okunup okunmadığı, okunmuşsa ne zaman okunduğu, kesin olarak tespit edilecek.

Çıkarılan yönetmelikte KEP Siste mi’nin “Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli” olarak tanımlandığını anlatan Acarer, KEP Sistemi’nin işleyişi ve getireceği imkanları şöyle açıkladı: “KEP Sistemi’yle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurum, kuruluş ve şahıslar arasında yasal, geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik olarak paylaşılabilecek gönderilip alınabilecek. KEP Sistemi, elektronik belge paylaşımı ve iletimi dışında çok çeşitli güvenli arşivleme gibi katma değerli servislerin de sunulabileceği, e-imza ve zaman damgasının yaygın ve yoğun olarak kullanılacağı yasal, geçerli ve güvenli yeni bir iletişim alanı olacak.

KEP Sistemi, bilinen elektronik posta hizmetine ilave olarak elektronik ortamda yapılan gönderilerin; kim tarafından gönderildiğini, gönderimin ne zaman yapıldığını, mesajın karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını, ulaşmışsa ne zaman ulaştığını, mesajın alıcısı tarafından okunup okunmadığını, okunmuşsa ne zaman okunduğunu, kesin olarak tespit edilmesini sağlayacak.”

Acarer, işlemi yapan kişinin kimliğinin belirlenmesi, bilgi ve belgenin orijinalinin belirlenmesi, bilgi ve belgede sonradan değişiklik yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, gönderilen veya alınan bilgi ve belge üzerinde yapılan işlemin zamanının tespiti, işlemi yapanın işlemi inkar etmesinin önlenmesi, güvenli haberleşmenin sağlanması, gizlilik prensiplerine uyulması, bilgi ve belgelerin güvenli bii” ortamda saklanmasının KEP Sistemi’nin sağladığı imkanlar olduğunu kaydetti.