Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, basınla bir sohbet toplantısında biraraya gelerek mevcut teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeleri paylaştı. MSN, Facebook ve Hotmail kullanımlarının Türkiye’yi dünyanın en büyük 6. dijital toplumu olmaya götürdüğünü belirten Özmen ancak bunun ekonomiye yansımadığını vurguladı.

Türkiye’nin en büyük sorunlarından birinin vücudun beyni sayılabilecek yazılımların donanıma oranla daha az rağbet görmesi olduğunu söyleyen Özmen donanıma yazılımdan 4 kat fazla para harcandığının altını çizdi. Özellikle KOBİ pazarının üstünde duran Özmen bilişim harcamalarında Romanya gibi nüfus bakımından yanımızdan geçemeyecek bir ülkenin bile bize kıyasla üç kat fazla harcama yapıyor olmasından yakındı.

Özmen, Türkiye’de istihdamın yüzde 77’sini KOBİ’lerin sağladığını, ancak bu düzeyde katma değer üretemediğini ve yüzde 90’ının bilişim teknolojileri çalışanı bulundurmadığını söyleyerek, ”Bilişim pazarı için en büyük fırsat KOBİ ve girişimcilere yapılacak yatırım. Genç nüfusa sağlanacak bilişim olanakları da bu büyümeyi destekleyecek” dedi.

Özmen Microsoft’un ana konularını beş başlıkta topladı: “KOBİler”, “kurumsal şirketler”, “son tüketici”, “girişimci” ve “sosyal sorumluluk”…