Qualcomm Japon mahkemelerinde aklandı

Japon Adil Ticaret Komisyonu, 2009 yılında Qualcomm’un Japonya lisansını etkileyen faaliyetten men kararını bozdu. Dokuz yıllık dava sürecini takiben, Japon Adil Ticaret Komisyonu, Qualcomm’un faaliyetten men kararının konusu olan çapraz lisans şartlarının ve sözleşmelerinin Japon tekel karşıtı yasalarını ihlal etmediği sonucuna vardı. 2010’da Tokyo Yüksek Mahkemesi JTFC’nin faaliyetten men kararını durdurmasını tehir eden bir hüküm çıkarmıştı.

Bu hafta, JTFC kararında 37 farklı dava celsesini kapsayan bir sürecin sonucunda, Qualcomm ve Japon üreticiler arasındaki çapraz lisans sözleşmeleriyle alakalı kanuna karşı olduğu iddia edilen bir bulgu reddedildi. Qualcomm genel hukuk danışmanı ve başkan yardımcısı Don Rosenberg, “Japon Adil Ticaret Komisyonu’nun Qualcomm’un çapraz lisans programıyla ilgili kanun dışı hiçbir şey olmadığı sonucuna varmasından ötürü çok mutluyuz. Bugün çıkan karar, davada en başından beri tüm detayların dinlenip gerçek kanıtların gözetilmesi durumunda ortaya sonuçların farklı olacağına dair inancımızı doğruladı. Çapraz lisans programımız kanunlara tamamen uygun ve Japon ruhsat sahipleriyle yürütülen güvene dayalı görüşmelerin ürünü. Japon Adil Ticaret Komisyonu bugün Tayvan Adil Ticaret Komisyonu’ndan sonra Qualcomm karşıtı hükümleri bozan ikinci tekelleşme karşıtı ajans oldu.” açıklamasını yaptı.