Sansür aldı yürüdü

İfade Özgürlüğü Derneği adına Prof. Yaman Akdeniz ve Ozan Güven tarafından hazırlanan “Engelli Web 2018” raporu, Türkiye’nin ifade özgürlüğünde geldiği durumu gözler önüne seriyor. Rapor, Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya içeriklerini mercek altına alıyor. Türkiye’den erişime engellenen web siteleri, haberler ve sosyal medya içeriklerinin toplamına dair resmi istatistiki bilgi bulunmuyor.

Akdeniz ve Güven hazırladıkları raporda, tespit edebildikleri verilere yer veriyor. Rapora göre, 2018 yılı içinde 52 bin 156’sı Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu (BTK) tarafından olmak üzere Türkiye’den en az 54 bin 903 web sitesine erişim engellendi. 2018 yılında erişime engellenen web sitelerinin yaklaşık yüzde 22’sini kumar ve bahis siteleri oluşturuyor. Böylece 2007’den 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’den erişime engellenen web sitesi sayısı, 587 farklı kurum tarafından verilen 212 bin 200 farklı karar ile en az 245 bin 825’e çıktı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ülkeler arasında Türkiye’de olduğu kapsamda internet içeriklerine müdahale eden başka bir ülke yok. Prof Yaman Akdeniz, Türkiye’deki internet sansür mekanizmasının korkunç boyutlara vardığını belirtti.

Akdeniz’e göre, internet, hükümetin kontrol altına almaya çalıştığı “son savaş alanı.” 2007 yılında erişim engelleme kararlarındaki çıkış noktasının” çocukları zararlı içerilerden korumak” olduğunu hatırlatan akademisyen, “12 yıllık süreçte engellemelerin norm haline geldiğini ve hesap verebilirlik ilkesinin uygulanmadığını görüyoruz. Bir liste hazırlanıyor, engelleme yapılıyor ve kimse sorgulamıyor”diye konuşuyor. Yaman Akdeniz, verilen kararlarla içeriğin ortadan kalkmadığına dikkat çekerek”hukuka aykırı”ya da “zararlı içeriklerle mücadele”gerekçesiyle getirilen erişim engelleme kararlarının etkili bir yöntem olmadığını belirtiyor.

Akdeniz, “VPN ile gene bu sitelere girebiliyorsunuz. İki içerikten dolayı koskoca platforma erişimi engelliyorsunuz. Bu yaklaşım, demokratik toplumlarda kabul edilebilir olmamakla beraber demokratikleşme sürecine de zarar verecek düzeye geldi” diyor.

“ENGELLİ WEB”raporuna göre, 2018 yılı içinde erişime engellenen haber adresi en az 3 bin 306… Akdeniz ayrıca, kurumlara verilen geniş yetkilere de dikkat çekiyor. 2007 yılında sadece Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve mahkemelerde olan erişim engelleme yetkisinin bugün kanunda yapılan değişikliklerle çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna verildiğini, yetki verilen kurum sayısının giderek arttığını ve yapılan yetkilendirmeler ile engellemelerin meşru kılındığını söylüyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de erişim engelleme yetkisi, yargı kurumlarının yanı sıra kanunlarla çok sayıda idari kuruma da verilmiş durumda…