Servis sağlayıcılar “haydi canım sen de” diyebilir

Başlık iddialı gelebilir. Ama incelemesi ve doğrulaması çok kolaydır. İsteyen herkes, servis sağlayıcılar da dahil, TBMM internet sitesinde 5651 nolu kanunun bulunduğu adrese giderse söylediğimizin doğruluğu suç apaçık ortaya çıkar.

Neden bunu söylüyoruz? BTK ve TİB başkanları bir basın toplantısı düzenledi. Bu basın toplantısında bizim sorularımıza yine cevap alınmadı ama başkanlar son bir haftadır söyledikleri şeyleri tekrarladılar. Neydi bunlar? Biz aslında filtreleme yapmıyoruz. Biz aslında alan adlarını yasaklamıyoruz. Bunlar sadece tedbir kararları. Servis salayıcılar tedbirli olabilsin diye alınmış kararlar.

Biz ne sorarsak soralım hep aynı cevapları veriyorlar. Bunu bir kenara bırakıyoruz.

Gelelim haydı canım sen de kısmına… 5651 nolu kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında açıkça “Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü de­ğil­dir” açıklaması var. O zaman BTK, kendi görev ve esaslarının tanımlandığı bu maddeyi bilmiyor mu ki yer sağlayıcılara bu maddeleri tedbiren gönderiyor?

Bana biraz ya tutarsa gibi geldi. Çünkü yer sağlayıcı, “bana ne kardeşim bana ne gönderiyorsun bunları ben içeriğe bakmakla yükümlü filan değilim” derse BTK’nın cevabı çok kısa ve net olur: “Peki”…

BTK başkanının verdiği demeçlerde bir ilginç nokta daha var. Başkan diyor ki “Şikayetleri incelemeleri için yer sağlayıcılara mail gönderiyoruz. 21 Nisan’da Ekşisözlük’e de mail gönderdik. 10 civarında sitede ile Ekşisözlük’te ilgili içeriklerde sorun olmadığını kısa bir sürede, 2 saat içerisinde belirleyip tekrar mail attık ve ‘listede şunları yok sayabilirsiniz’ dedik.” Bu açıklamaya bakınca Ekşi Sözlük’ün yer sağlayıcısına “bir baksanız iyi olur” minvalinde bir mail gönerildiği gibi bir yaklaşım çıkıyor. Oysa gelen maili hatırlayalım:

Aşağıdaki alan adlarına yer sağlayıcılık hizmeti verdiğiniz tespit edilmiştir. Bu kapsamda derhal bunlara yer sağlayıcılık hizmetine son vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın yasal işlemlere başvurulacaktır. Diğer taraftan; bundan sonrada; 5651 sayılı kanunda sayılan katalog suçlar (müstehcenlik, fuhuş, çocukların cinsel istismarı, vb.) kapsamındaki internet sitelerine yer sağlayıcılık (hosting) hizmeti vermemeniz gerekmektedir. Gereğinin derhal yapılmasını ve sonucundan bilgi verilmesini rica ederim.

Başkanım? Bu bir görüş isteme maili midir?

Ben bunu sorarsam maksatlı mı olurum?