Şirketler Arası Kurulan Özel Bağlantılar, İnternetten 10 Kat Fazla Büyüyecek

Şirketler Arası Kurulan Özel Bağlantılar, İnternetten 10 Kat Fazla Büyüyecek

Dijital dönüşüm, hangi sektörde olursa olsun dünyanın her yerindeki tüm şirketler için önem kazanıyor. Bu gerekli dönüşümün bir parçası olarak, kişilerin, yazılımların ve dağıtık lokasyonlarda hiç olmadığı kadar hızlı veri üretmesi ve tüketmesi bazı uyumsuzluklara yol açıyor. Bu da entegrasyon sorunlarını çözmek isteyen işletmeleri, kendi aralarında özel ve doğrudan Ara Bağlantıları kullanmaya yöneltiyor.

Dünya genelindeki veri trafiği akışını analiz eden ve Equinix tarafından her yıl yayınlanan Global Ara Bağlantı İndeksinin (“GXI”) ikincisine göre, Ara Bağlantı; yani önemli iş ortakları arasındaki doğrudan özel trafik alışverişi, şirketlerin günümüzün dijital dünyasında faaliyet göstermesinin temel yöntemi haline geliyor. Bu yöntem için sağlanan Ara Bağlantı Bant Genişliğinin, 2021 yılına kadar geçtiğimiz yılın tahminlerini önemli ölçüde aşarak saniyede 8.200+ Terabit (Tbps) kapasiteye, yani yıllık 33 Zetabayta (ZB) karşılık gelen veri alışverişine yükselmesi ve internet trafiğinin öngörülen kapasitesini ona katlaması tahmin ediliyor1. Bu da, global IP Trafiği için öngörülen %26 yıllık bileşik büyüme hızının (CAGR) neredeyse iki katına eşit olan %48 oranında beş yıllık CAGR gibi önemli bir büyüme hızı anlamına geliyor.

Bu Ara Bağlantı trendi, Türkiye’deki değişen iş ekosistemlerinde de görülmekte olup, ankete katılan BT liderinden %62’si Ara Bağlantıyı, işletmelerinin varlığını sürdürmesi için kilit öneme sahip bir unsur olarak değerlendirirken, %83’ü Ara Bağlantının işletmelerine rekabetçi bir piyasa avantajı sağlayacağını düşünüyor.[1]

Equinix Türkiye Ülke Müdürü Mehmethan Şişik: “Türkiye, piyasada devrim yaratacak bir dijital dönüşüm sürecinden geçiyor. İşletmeler, bu dönüşümün bir parçası olmak ve bu pazarda başarılı olmak için yenilikçi yaklaşımları takip ediyorlar. Türkiye’de yapılan anket ve GXI araştırma sonuçları, Ara Bağlantı yaklaşımınınşirketlerin mevcut performanslarını artırmaları ve yeni iş fırsatlarını yakalamaları için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İşletmelerin, piyasaya erişimleri yaygınlaştıkça ve yeni coğrafyalara açıldıkça Ara Bağlantının önemi daha da artmaktadır. Buna ek olarak Ara Bağlantı, finans yöneticilerinden tedarikçilere kadar önemli tüm iş ortakları ile doğrudan gerçekleştirilen veri alışverişlerini; müşterilerle üst seviyede gerçekleştirilen bağlantıların yanı sıra çalışanları da kapsayan güvenilir ve gelişmiş bir bağlanabilirliği de kapsamaktadır.

“Türk şirketleri, günümüzün dijital çağındaki dönüşümde rekabet edebilmek için “Ara Bağlantı Bant Genişliğini” anlamalı ve geliştirmeliler.  Bunu yapabilmek için de işletmelerin BT platformlarını yeniden inşa etmeleri gerekmektedir. Equinix, hem birden çok Bulut Hizmeti sağlayıcısına yakınlık sunarak hem de önemli sayıda endüstri katılımcı kitlesini belirli bir merkezde birbirine bağlayarak bu süreci desteklemektedir. Bu ve diğer hizmetler, işletmelere performanslarını iyileştirme, kullanıcı memnuniyetlerini artırma ve operasyonel maliyetlerini azaltma olanağı vermektedir.”

Equinix, Inc. Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sara Baack, konu hakkında şunları söylüyor: “Önemli makroekonomik, teknolojik ve yasal trendler birleşerek, her zamankinden daha karmaşık ve riskli bir dönem yaratıyor. Bu durum ise fiziksel ve dijital dünyaları birleşmeye zorluyor. Global Ara Bağlantı İndeksinin ikincisi sayısına göre, geleneksel bağlantılar günümüzün işletmelerinin zorlu gereksinimlerini karşılamadığından, şirketler artan dijital gereksinimlerini çözmek için Ara Bağlantı yoluyla önemli iş ortakları arasında direkt bağlantı kuruyor.”

Geçtiğimiz yıl Ara Bağlantıların artmasını sağlayan ve gelecekteki artışında da etkili olacak bazı önemli makroekonomik, teknolojik ve hukuki trendler ise şunlardır:

·      İşletmelerin Dijital Dönüşümü, değer yaratmak için kişiler, nesneler, konumlar, bulut ve veriler arasında gerçek zamanlı etkileşim ihtiyacını artırmaktadır. 2021 yılına kadar global gayrı safi milli gelirin en az %50’si dijitalleşecek ve dijital olanaklarla geliştirilmiş teklifler, faaliyetler ve ilişkiler sayesinde her sektörde büyüme görülecek2.

·      Siber Güvenlik Riski, şirketlerin dijital tehditleri azaltmak amacı ile özel veri trafiği alışverişlerini halka açık internetten özel ağlara kaydırması ve bu yolla daha çok bilginin daha az sayıda noktadan paylaşılması Ara Bağlantı talebini artırmaktadır. Büyük ölçekli siber güvenlik ihlalleri, günümüzde dünyayı bekleyen en ciddi risklerden birisidir. 2021 yılına kadar, siber güvenlik ihlallerinin dünya genelindeki maliyetinin 6 trilyon Amerikan dolarına ulaşması öngörülmektedir3.

·      İş Ekosistemlerinde görülenmüşteri, iş ortağı ve çalışan çeşitliliğinde bir artış yaşanması ile birlikte dijital ekosistemlerin ve Ara Bağlantıların buna uyum sağlamasını gerekmektedir. 2021 yılına kadar, çeşitli aracılar kullanan kuruluşların sayısının iki kattan fazla artması ve kuruluşun asıl sektörünün dışındaki sektörlerle de kurulan aktif ilişkilerinin yaklaşık üç katına çıkması öngörülmektedir4.

Türkiye’nin dijital iş dünyası dönüşümü ve değişen iş ekosistemleri Ara Bağlantıyı içermekte olup, ankete katılanların %80’i, “her şeyin ağa bağlı olması” yönünde devam eden eğilimin kuruluşları daha başarılı hale getireceğini kabul ederken, %50’si müşterilerin ve diğer kullanıcıların çevrimiçi deneyiminin iyileştirilmesini öncelikli gördüğünü ifade etmiştir.[2]

Dijital değer yaratmak için, şirketlerin kişiler, nesneler, konumlar, bulut ve verilerarasındaki iş akışlarını daha stratejik bir biçimde birbirine bağlayarak gerçek zamanlı etkileşimleri desteklemesi gerekecektir. GXI’ın ikinci sayısında dört çeşit Ara Bağlantı kullanım senaryosu5 ile bir BT olgunlaşma modeli belirlenmiştir. Birlikte ele alındığında, bu kullanım senaryoları, günümüzün iş dünyası için dijitalleşmeye hazır bir altyapı oluşturur.

o   Ağ Optimizasyonu – kullanıcılar ve hizmet uygulamaları arasındaki mesafeyi kısaltması

o   Hibrit Çoklu Bulut –birden fazla bulut ve özel altyapı arasında bağlaması ve trafiği ayrıştırabilmesi

o   Dağıtık Güvenlik – dijital temas noktalarında güvenlik kontrollerinin uygulanması ve birbirine bağlanması

o   Dağıtık Veriler – gerekli noktaların birbirine bağlanması ve veri analizini kullanıcıların yakınında uygulanması

Öne Çıkan Konular/Önemli Bilgiler

·      GXI, Ara Bağlantı Bant Genişliğindeki artışın, dünyanın farklı bölgelerinde nasıl hız kazandığına ilişkin bölgesel farklılıklar konusunda önemli bilgiler sunmaktadır.

o   Amerika Birleşik Devletleri: En fazla çok uluslu şirketin olduğu ve dijital işletmelerin ilk pazarı olma özelliği taşıyan Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda %45 birleşik artış görülmekte olup, bu oran, dünya genelindeki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin %40’ından fazlasını oluşturmaktadır.

o   Avrupa: Veri uyumluluğunu gerekli kılan düzenlemelerin artan sayısı, Avrupa’da büyümeyi hızlandırıcı bir etkiye sahip. Avrupa’nın yılda %48 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin %23’ünü oluşturması öngörülüyor.

o   Asya-Pasifik: Hızlı şehirleşmeden faydalanan ve dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcılarının birçoğuna ev sahipliği yapan Asya-Pasifik bölgesinin yılda %51 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin %27’sinden fazlasını oluşturması öngörülüyor.

o   Latin Amerika:  Gelişmekte olan pazar dinamikleri ve dijital ticarete geçişteki artış ile Latin Amerika’nın yılda %59 büyüyerek, dünyadaki Ara Bağlantı Bant Genişliğinin %9’unu oluşturması öngörülüyor.

·      Tüm kategoriler içerisinde en öne çıkan işletmeler ile bulut ve BT hizmet sağlayıcıları arasındaki Ara Bağlantı kategorisidir. Bu kategorinin işletmeleri yeni dijital hizmetler oluşturma ve mevcut iş yüklerini üçüncü parti bulut platformlarına taşınmasına 2021’e kadar yıllık %98 artış göstereceği öngörülmektedir.

Ankete katılan Türk işletmeler bulut hizmetlerinin temel özelliklerini vurgulamış olup,katılımcıların %88’i, çalıştığı kuruluşun özel veya genel bulut hizmetleri temel düzeyde kullandığını vurgulamış olup, %61’i ise çalıştığı kuruluşun buluta ek iş uygulamalarını taşımasının muhtemel olduğunu bildirmiştir.[3]

Global Ara Bağlantı İndeksine Endüstriyel Bakış Açıları

·      David Hicks, Vice President of WW, ISV, OEM and Java Business Development at Oracle:

“İşletmeler büyüyen dijital faaliyetlerini ölçeklendirmek için hibrit bulut mimarilerini daha fazla tercih ettikçe, Ara Bağlantı, Oracle Bulut Altyapıları gibi bulut hizmeti sağlayıcılarına kendini kanıtlanmış bir tasarım stratejisi sunuyor.”

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız Giriş