Sosyal Medya’yı Etkinliklerde Kullanma Kılavuzu

1- Katılımcıların kendi aralarında iletişim kurmalarına yardımcı olun

2- Katılımı geniş tutun

3- Katılımcıların etkinlik hakkında içerik sağlamalarını teşvik edin

4- Eğlence sunun

6- Sıradan olmayın, değişik düşünün